SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Služby » Certifikáty vydané Centrem toxikologie
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Certifikáty vydané Centrem toxikologie


V poslední době se objevují na internetových stránkách i v oběhu falešné certifikáty nebo osvědčení, které nebyly vystaveny žádným z pověřených pracovníků SZÚ. V mnohých případech byl zachován původní formální vzhled dokumentu včetně informací o SZÚ, ale byl upraven obsah textu. Vyskytují se ale i falešné certifikáty/ osvědčení, na kterých jsou pravdivé pouze základní informace o SZÚ, avšak vzhled, ale i obsah neodpovídají vydaným vzorům. Falešné certifikáty/osvědčení  SZÚ v těchto případech „osvědčují“ zdravotní nezávadnost u takových výrobků, které v SZÚ nebyly nikdy hodnoceny nebo u kterých SZÚ hodnocení nepřísluší (např. zdravotnické prostředky nebo léčiva). Existuje důvodné podezření, že se může jednat o výrobky, které nejsou zdravotně bezpečné a mohly by poškodit zdraví uživatelů.

            Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti (CTZB) proto od roku 2020 zveřejňuje vzory jím vydávaných certifikátů, které jsou nyní ochráněny proti padělání holografickou známkou, viz Vzory certifikátů/osvědčení. Zároveň zveřejňuje základní informace o již vydaných certifikátech, viz Seznam certifikátů/osvědčení. SZÚ však musí respektovat rozhodnutí držitelů certifikátů, kteří nevyjádřili souhlas s jejich zveřejněním, a proto není seznam vydaných certifikátů / osvědčení kompletní. Přehled vydaných certifikátů /osvědčení je čtvrtletně aktualizován.

Certifikáty / osvědčení uvedené v tabulce jsou majetkem držitele, např. výrobce, dovozce apod. Nejsme proto oprávněni, abychom komukoliv jinému sdělovali jejich detailní obsah nebo dokonce poskytovali jejich kopie.

            Dovolujeme si požádat veřejnost, aby v případě, že objeví kdekoliv, zejména na internetu, zřejmou napodobeninu certifikátu SZÚ, aby na ni upozornili nejlépe elektronickou cestou na adrese ctzb@szu_cz.


Odkaz „Vzory certifikátů/osvědčení“                                    Odkaz „Seznam certifikátů/osvědčení

Nahoru