SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Časopisy

 

 

Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica

      Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica jsou informační, metodické a pracovní materiály určené pro pracovníky z oblasti ochrany veřejného zdraví. V náplni jednotlivých čísel převažují standardní metodiky, metodická doporučení a přehledy normativních dokumentů. AHEM vydává Středisko vědeckých informací SZÚ.  


 

Central European Journal of Public Health

    Časopis Central European Journal of Public Health navazuje na tradici uznávaného mezinárodního časopisu Journal of Hygiene, Epidemiology, Microbiology and Immunology. Je publikační platformou pro vědecké práce ze všech oblastí veřejného zdraví a jeho jednotlivých odvětví. Časopis omezuje příjem studií zaměřených na experimentální metody, nicméně experimentální práce spojené s oblastí veřejného zdraví neodmítá. Časopis také uveřejňuje editoriály a recenze na různá aktuální témata. Důležité akce z oboru jsou zpracovávány formou supplementů. Časopis vydává v anglickém jazyce Státní zdravotní ústav ve spolupráci s nakladatelstvím Tigis a vychází 4x ročně.


 

Časopis Hygiena

Časopis Hygiena - časopis pro ochranu a podporu zdraví uveřejňuje poznatky o zdravotním stavu populace, práce objasňující vztahy mezi faktory životního prostředí a lidským organizmem, hodnotící zdravotní rizika nebo přinášející zkušenosti z realizace opatření na ochranu zdraví. Další tématickou oblastí jsou podpora zdraví a prevence nemocí. Samostatné celostátní odborné akce jsou prezentovány formou suplementů.   Od roku 2007 časopis vydává Státní zdravotní ústav ve spolupráci s nakladatelstvím Tigis a vychází 4x ročně.  


 

České pracovní lékařství

V časopisu byly otiskovány původní vědecké práce a sdělení z praxe z oboru pracovně-lékařské péče o zaměstnance, z oboru nemocí z povolání, hygieny práce, ergonomie, techniky prostředí, články kritické, organizační, z historie oboru, přehledové články a zprávy o vědeckých sjezdech. Vycházel čtyřikrát ročně. V  roce 2009  vydavatel časopisu  oznámil, že vydávání časopisu bylo  z ekonomických důvodů pozastaveno. Články z oboru pracovní lékařství  jsou nyní pravidelně publikovány v časopisu Praktický lékař.


 

Tabák a zdraví

Bulletin vycházel  4x ročně. V roce 2008 bylo vydávání ukončeno.


 

Zpravodaj Drogového informačního centra

Bulletin Koordinačního, monitiorovacího a výzkumného pracoviště pro realizaci Evropského akčního plánu v oblasti tabáku a alkoholu. Vycházel 4x ročně. V roce 2008 bylo vydávání ukončeno.


 

Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie

Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie (Zprávy CEM) vydává měsíčně Státní zdravotní ústav. Periodikum bylo založeno v březnu 1992, kdy vyšlo první číslo. Časopis měl ISSN 1211-7358. Od prosince 2009 do února 2011 vycházel časopis pod názvem Zprávy epidemiologie a mikrobiologie (ISSN 1803-6422), který reflektoval situaci, kdy bylo tehdejším vedením SZÚ Centrum epidemiologie a mikrobiologie zrušeno a jeho činnost málo srozumitelně rozdělena do dvou center, Centra odborných činností a Centra laboratorních činností. Po další reorganizaci na začátku roku 2011, kdy opět vzniklo staronové Centrum epidemiologie a mikrobiologie s původním zaměřením i náplní práce, vrátil se i náš časopis k původnímu názvu používanému od roku 1992, tj. Zprávy CEM.


 

 

 

 

Nahoru