SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » O SZÚ » Národní referenční pracoviště
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční pracoviště


Přehled činnosti Národních referenčních laboratoří

Výroční zprava NRL za rok 2010 Výroční zprava NRL za rok 2010

Výroční zprava NRL za rok 2011 Výroční zprava NRL za rok 2011

 

 

Národní referenční pracoviště Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti

Národní referenční laboratoře

NRL pro experimentální imunotoxikologii
vedoucí: Mgr. Markéta Dvořáková, Ph.D.

NRL pro aditiva v potravinách
vedoucí: Ing. Daniela Winklerová

NRL pro mikrobiologii potravin, PBU a prostředí
vedoucí: RNDr. Vladimír Špelina, CSc.

NRL pro materiály určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let
vedoucí: Ing. Jitka Sosnovcová

NRL pro genetickou toxikologii
vedoucí: RNDr. Očadlíková Dana

NRL pro ochranu laboratorních zvířat
vedoucí: Mgr. Alena Vlková

Národní referenční centra

NRC pro kosmetiku
vedoucí: MUDr. Dagmar Jírová, CSc.

NRC pro posuzování zdravotní nezávadnosti stavebních materiálů
vedoucí: Ing. Karel Vrbík

 

Národní referenční laboratoře

NRL pro biologické monitorování expozice chemickým látkám na pracovišti
vedoucí: RNDr. Jaroslav Mráz, CSc.

NRL pro analýzu toxických plynů v ovzduší pracovišť
vedoucí: Ing. Michael Waldman, CSc.

NRL pro prašnost a mikroklima v pracovním prostředí
vedoucí: Ing. Zuzana Mathauserová

NRL pro měření a posuzování hluku a vibrací v pracovním prostředí
vedoucí: Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

NRL pro neionizující elektromagnetická pole a záření
vedoucí: Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D.

 

Národní referenční pracoviště

NRP pro expozicechemickým látkám
vedoucí: RNDr. Marián Rucki, Ph.D.

NRP pro fyziologii a psychofyziologii práce
vedoucí: MUDr. Jana Hlávková


Národní referenční centrum

NRC pro průmyslové chemické látky a přípravky
vedoucí: MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc.

Národní referenční centrum pro pesticidy
vedoucí: MUDr. Miroslava Hornychová, CSc.

NRC programů podpory zdraví a prevence nemocí
vedoucí: MUDr. Marie Nejedlá

Národní referenční centrum pro analýzu epidemiologických dat
vedoucí: RNDr. Marek. Malý, CSc.

Národní referenční centra CZŽP

Národní referenční centrum pro venkovní a vnitřní ovzduší
vedoucí: RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D.

Národní referenční centrum pro hygienu půdy a odpadů
vedoucí: MUDr. Magdalena Zimová, CSc.

Národní referenční centrum

NRC pro pitnou vodu

Národní referenční laboratoře

Národní referenční laboratoř pro geneticky modifikované potraviny (NRL)
vedoucí : MVDr. Vladimír Ostrý, CSc.

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum pro mikroskopické houby a jejich toxiny v potravinových řetězcích (NRC)
vedoucí: MVDr. Vladimír Ostrý, CSc.

Nahoru