SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Centra


Ředitel

Kancelář ředitele

Sekretariát
Podatelna
Pracoviště vzdělávání, výzkumu a zahraniční spolupráce
Krízové řízení
Středisko pro kvalitu a autorizaci (MUDr. Věra Chaloupková)
Oddělení biostatistiky (RNDr. Marek Malý, CSc.)
Středisko vědeckých informací (Mgr. Jana Veselá)
Odbor ICT

Útvar ředitele

Tiskový mluvčí
Sekretariát Národního antibiotického program

Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti

Expertní pracovní skupina Národní imunizační komise MZČR

Právní odbor (Mgr. Tereza Pechanová)

Personální odbor (p. Hana Obdržálková)

 

Úsek náměstka pro ekonomickou a technickou činnost (ÚNETČ)
Sekretariát ÚNETČ
Ekonomický odbor
Firemní školka
Provozně technický odbor

Interní audit

Odborná centra

Centrum zdraví a životního prostředí (MUDr. Helena Kazmarová)

Sekretariát centra

Oddělení hygieny ovzduší (RNDr. Bohumil Kotlík)

Oddělení hygieny vody (MUDr. František Kožíšek)

Ústředí monitoringu a zdravotního stavu obyvatelstva (MUDr. Růžena Kubínová)

Oddělení hygieny odpadů (MUDr. Magdalena Zimová, CSc.)

Oddělení prvkové analýzy (Mgr. Kateřina Žádná)


Centrum zdraví, výživy a potravin (Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.)

Sekretariát

Oddělení analýzy bezpečnosti výživy a potravin (RNDr. Irena Řehůřková, Ph.D)

Oddělení hodnocení zdravotních rizik a aplikované výživy (Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.)

 

Centrum hygieny práce a pracovního lékařství (MUDr. V. Lipšová)

Sekretariát

Oddělení chemické bezpečnosti (Mgr. M. Weiszentein, Ph.D.)

Oddělení hygieny práce (MUDr. Michael Vít, Ph.D.)

Oddělení pracovního lékařství (MUDr. Vladimíra Lipšová)

Oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti (RNDr. Jaroslav Mráz, CSc.)

 

Centrum podpory veřejného zdraví (MUDr. Marie Nejedlá)

Sekretariát

Národní manažer HIV/AIDS (MUDr. Anna Kubátová)

Oddělení podpory zdraví (MVDr. Anna Niklová)

Oddělení determinant zdraví (Mgr. Lenka Laiblová)

Oddělení well-beingu dětí a mladistvých (Mgr. Simona Bernardyová)

 

Centrum epidemiologie a mikrobiologie (MUDr. Jana Kozáková)

Sekretariát

Oddělení epidemiologie infekčních nemocí (MUDr. Jan Kynčl, PhD.)

Oddělení bakteriálních vzdušných nákaz (MUDr. Jana Kozáková)

Oddělení bakteriální rezistence k antibiotikům a sbírka kultur (RNDr. Vladislav Jakubů, Ph.D.)

Oddělení respiračních, střevních a exantematických virových nákaz (MUDr. Radomíra Limberková)

Oddělení sexuálně přenosných nemocí (STI) (MUDr. Hana Zákoucká)

Oddělení zoonóz s přírodní ohniskovostí (RNDr. Petr Kodym, CSc.)

Oddělení dezinfekce, dezinsekce a deratizace (DDD) (Ing. Jan Urban, Ph.D.)

Oddělení pro přípravu půd a umývárny (Ing. Dagmar Štětinová)

Oddělení stafylokokových a alimentárních bakteriálních infekcí ()

 

Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti (RNDr. Hana Bendová, Ph.D.)

Sekretariát

Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků (Ing. K.Vrbík)

Oddělení pro bezpečnost speciálních druhů potravin a mikrobiologii PBU (Ing. Daniela Winklerová)

Oddělení alternativních toxikologických metod (RNDr. Kristina Kejlová, Ph.D.)

Oddělení toxikogenomiky (Doc.RNDr. Pavel Souček, CSc.)

Oddělení biomedicíny (RNDr. Hana Bendová, Ph.D.)

Oddělení welfare pokusných zvířat

Nahoru