SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centrum hygieny práce a pracovního lékařství » Oddělení pro hodnocení expozice chemickým... » Certifikované referenční materiály (CRM)
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Certifikované referenční materiály (CRM)

Pracoviště připravuje certifikované referenční materiály (CRM) pro kontrolu kvality stanovení ukazatelů expozice vybraným průmyslovým škodlivinám ve formě lyofilizovaných močí profesionálně exponovaných osob. Všechny CRM jsou současně certifikovány též na obsah kreatininu. V případě zájmu o CRM kontaktujte Ing. Šárku Duškovou ( sarka.duskova@szu.cz ).


Nabídka CRM:

CRM 60010

je určen pro kontrolu kvality stanovení kreatininu, o-kresolu a kyseliny hippurové, které jsou biologickými indikátory expozice parám toluenu a pro stanovení fenolu, který je biologickým indikátorem expozice parám benzenu a fenolu. V nižších koncentracích pod 750 mg.l-1 moče je kyselina hippurová přirozenou složkou moče. Fenol a o-kresol jsou v moči obsaženy ve formě konjugátů (glukuronid a sulfát).

CRM 6011

je určen pro kontrolu kvality stanovení kreatininu, kyseliny butoxyoctové, která je biologickým indikátorem expozice ethylenglykolmonobutyletheru (2-butoxyethanolu) a kyseliny ethoxyoctové, která je biologickým indikátorem expozice ethylenglykolmono-ethyletheru (2-ethoxyethanolu).

 

Další podrobnosti o materiálech najdete v certifikátech vydaných Českým metrologickým institutem:

Nahoru