SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Povinně zveřejněné informace » Požadavek na poskytnutí dat spravovaných SZÚ
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Požadavek na poskytnutí dat spravovaných SZÚ


Název:

Požadavek na poskytnutí dat spravovaných Státním zdravotním ústavem (SZÚ)


Formulář:

Požadavek na export dat z databází SZÚ Požadavek na export dat z databází SZÚ


Pokyny:

Žadatel o poskytnutí dat spravovaných Státním zdravotním ústavem (SZÚ) postupuje následovně:

  • Formulář “Požadavek…” stáhne žadatel do svého počítače a náležitě vyplní pole v barevné části formluáře.. 
  • Zašle vyplněnou žádost na adresu zdravust@szu_cz
  • Žadost bude zaregistrována.
  • Podle obsahu požadavku bude tento postoupen příslušným útvarům k posouzení a k vyjádření. 
  • Odpovědný pracovník se vyjádří, zda doporučuje žádost schválit, doplnit údaje v žádosti nebo ji zamítnout na základě posouzení zda je požadavek splnitelný, zda jsou dostupná data a v jakém časovém rozmezí je možno požadavek vyřídit. V případě potřeby doplnění údajů nebo zamítnutí žádosti se uvede důvod. 
  • Žadatel bere na vědomí, že zpracování dat je zpoplatněno dle sazebníku SZÚ. Na základě vyplněné žádosti bude žadatel informován o předběžné kalkulaci ceny.
  • Vyjádření dostane žadatel cestou adresy zdravust@szu_cz nebo přímo od odpovědného pracovníka, kterému byl požadavek zadán ke zpracování (kopie na zdravust@szu_cz). 
  • O požadavcích a jejich zpracování vede SZÚ záznam, kontaktem pro evidence je zdravust@szu_cz.

Případné podněty, prosíme rovněž na adresu zdravust@szu_cz

Nahoru