SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » O SZÚ » Organizační struktura
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Organizační struktura


Organizační struktura Organizační struktura

Ředitel

Kancelář ředitele

   • Sekretariát
   • Podatelna
   • Pracoviště vzdělávání, výzkumu a zahraniční spolupráce
   • Krizové řízení
   • Středisko pro kvalitu a autorizaci
   • Oddělení biostatistiky
   • Středisko vědeckých informací
   • Odbor ICT

Útvary ředitele

   • Tiskový mluvčí
   • Sekretariát Národního antibiotického programu
   • Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti
   • Expertní pracovní skupina Národní imunizační komice MZČR
   • Právní odbor
   • Personální odbor
   • Interní audit

Úsek náměstka pro ekonomickou a technickou činnost (ÚNETČ)

   • Sekretariát
   • Ekonomický odbor
   • Provozně technický odbor
   • Firemní školka


Centra

  1. Centrum zdraví a životního prostředí
   • Sekretariát
   • Oddělení prvkové analýzy
   • Oddělení hygieny ovzduší
   • Oddělení hygieny vody
   • Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva
   • Oddělení hygieny půdy a odpadů
  2. Centrum zdraví, výživy a potravin
   • Sekretariát
   • Oddělení analýzy bezpečnosti výživy a potravin
   • Oddělení hodnocení zdravotních rizik a aplikované výživy
  3. Centrum hygieny práce a pracovního lékařství
   • Sekretariát
   • Oddělení chemické bezpečnosti
   • Oddělení hygieny práce
   • Oddělení pracovního lékařství
   • Oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti
  4. Centrum podpory veřejného zdraví
   • Sekretariát
   • Národní manažer HIV/AIDS
   • Oddělení podpory zdraví
   • Oddělení determinant zdraví
   • Oddělení well-beingu dětí a mladistvých
  5. Centrum epidemiologie a mikrobiologie
  6. Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti
   • Sekretariát
   • Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků
   • Oddělení pro bezpečnost speciálních druhů potravin a mikrobiologii PBU
   • Oddělení alternativních toxikologických metod
   • Oddělení toxikogenomiky
   • Oddělení biomedicíny
   • Oddělení welfare pokusných zvířat

 

Nahoru