SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Integrovaný operační program (IOP)
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Integrovaný operační program (IOP)

Přehled projektů financovaných z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj


Projekty v rámci 2. výzvy IOP, oblast podpory 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

Strategické hlukové mapy - fáze II

reg. č. CZ.1.06/3.2.01/02.06100

Datum zahájení a ukončení realizace projektu: 15. 12. 2009 – 30. 06. 2015

Tento projekt byl řádně dokončen.

 

Modernizace systému hodnocení rizik chemických látek v ČR

reg. č. CZ.1.06/3.2.01/02.06102

Datum zahájení a ukončení realizace projektu: 15. 12. 2009 – 31. 12. 2011

Tento projekt byl stažen.

 

Systémové nástroje pro ochranu a podporu veřejného zdraví a prevenci zdravotních rizik

reg. č. CZ.1.06/3.2.01/02.06104

Datum zahájení a ukončení realizace projektu: 15. 12. 2009 – 30. 06. 2015

Tento projekt byl stažen.

 

Modernizace a vybavení NRL pro výrobky určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let

reg. č. CZ.1.06/3.2.01/02.06111

Datum zahájení a ukončení realizace projektu: 15. 12. 2009 – 31. 12. 2010

Tento projekt byl řádně dokončen.

 

Modernizace vybavení SZÚ pro surveillance vybraných infekčních onemocnění a ATB rezistence

reg. č. CZ.1.06/3.2.01/02.06119

Datum zahájení a ukončení realizace projektu: 01. 01. 2010 – 31. 03. 2015

Tento projekt byl řádně dokončen.

 

Modernizace informačního systému hlášení infekčních nemocí (NEW EPIDAT)

reg. č. CZ.1.06/3.2.01/02.06121

Datum zahájení a ukončení realizace projektu: 01. 01. 2010 – 30. 06. 2015

Tento projekt byl stažen.

 

Projekty v rámci 10. výzvy IOP, oblast podpory 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

Přístrojové vybavení Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti a Centra zdraví, výživy a potravin

reg. č. CZ.1.06/3.2.01/10.08254

Datum zahájení a ukončení realizace projektu: 01. 10. 2012 – 30. 09. 2014

Tento projekt byl řádně dokončen.

 

Modernizace NRL pro venkovní ovzduší Centra zdraví a životního prostředí SZÚ

reg. č. CZ.1.06/3.2.01/10.08256

Datum zahájení a ukončení realizace projektu: 01. 10. 2012 – 31. 10. 2013

Tento projekt byl řádně dokončen.

 

Modernizace a technické dovybavení Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ

reg. č. CZ.1.06/3.2.01/10.08259

Datum zahájení a ukončení realizace projektu: 01. 10. 2012 – 30. 09. 2014

Tento projekt byl řádně dokončen.

 

Projekty v rámci 11. výzvy IOP, oblast podpory 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

Modernizace a dovybavení dislokovaných pracovišť SZÚ

reg. č. CZ.1.06/3.2.01/11.08433

Datum zahájení a ukončení realizace projektu: 01. 02. 2013 – 30. 04. 2015

Tento projekt byl řádně dokončen.

 

Modernizace a vybavení NRL pro biologické monitorování expozice chemickým látkám v pracovním prostředí a Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ

reg. č. CZ.1.06/3.2.01/11.08435

Datum zahájení a ukončení realizace projektu: 01. 02. 2013 – 30. 04. 2015

Tento projekt byl řádně dokončen.

 

Odkazy na informace o strukturálních fondech EU:

Nahoru