SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Akreditovaná pracoviště
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Akreditovaná pracoviště

logo_cia.jpg Akreditovaná pracoviště Státního zdravotního ústavu (SZÚ) jsou akreditovaná ČIA podle normy ČSN EN ISO IEC 17025 a ČSN EN ISO 15189. Zahrnují chemické, fyzikální a mikrobiologické laboratoře.


1. Centrum laboratorních činností (CLČ) Státního zdravotního ústavu (SZÚ) je akreditováno ČIA podle normy ČSN EN ISO IEC 17025 jako zkušební laboratoř č. 1206.
Jedná se o pracoviště, která v rozsahu vymezeném přílohou osvědčení o akreditaci zajišťují chemické, mikrobiologické a biologické analýzy vod, půdy, odpadů, potravin, předmětů běžného užívání (PBU), stavebních materiálů, venkovního a vnitřního ovzduší a biologického materiálu. Součástí jejich pracovní náplně jsou odběry vzorků životního prostředí, testy ekotoxicity, zkoušky dermotropních materiálů, měření hluku, osvětlení, mikroklimatu, elektromagnetického polehodnocení expozice chemickým látkám na pracovištích.

2. Laboratoře Centra epidemiologie a mikrobiologie (CEM) jsou akreditovány ČIA podle normy ČSN EN ISO IEC 17025 jako zkušební laboratoř č. 1206.4 a podle ČSN EN ISO 15189 jako zdravotnická laboratoř č. 8002.
Zahrnuje stanovení mikrobiálních agens a protilátek, účinnost desifenkčních látek, insekticidů a sterilizačních přístrojů. Bliží info na stránce o akreditaci Laboratoří CEM.

3. Dislokované pracoviště Brno je akreditováno ČIA podle normy ČSN EN ISO IEC 17025 jako zkušební laboratoř č. 1137.
 Zahrnuje chemické, mikrobiologické, mykologické a molekulárně biologické zkoušení biologického materiálu, především zdravotní nezávadnosti potravin ....

Aktuální osvědčení - české verze:  

     osvědčení lab. CLČ 1206/ČJCertifikat_CJ_brno.jpgOsvedceni_o_akreditaci_1206.4.jpgOsvedceni_o_akreditaci_8002.jpg

        (1206,          1137,        1206.4,        8002)

Actual certificate of accreditation - English version: 

     osv_aj_1206.jpg osv_aj_1137.jpg

         (1206,          1137)

Aktuální přílohy k osvědčení o akreditaci (seznamy zkoušek) ve formátu *.pdf:

Actual annex of accreditation certificate - English version 

Reklamační řád: 

  • platný pro zkušební laboratoř CLČ číslo 1206 (58,27 KB)

 Dotazník na průzkum spokojenosti: 

  • BF_30_pruzkum spokojenosti platný pro zkušební laboratoř CLČ číslo 1206

 

 

 

Nahoru