SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Věda a výzkum
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Věda a výzkum

Vědecká a výzkumná činnost SZÚ se odvíjí od ustanovení zákona 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví,v platném znění,který mezi povinnosti ústavu stanoví m.j. zajištění výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, mezinárodní vědeckou spolupráci, postgraduální výchovu v oborech ochrany a podpory zdraví a provádění vědecké a výzkumné činnosti v ochraně o podpoře zdraví. V hospodaření ústavu představuje výzkumná činnost významnou část, která je financována z veřejných a zahraničních zdrojů v souhrnu jsou náklady na výzkum významným podílem celkového rozpočtu SZÚ. V zájmu efektivnosti a správné orientace výzkumné činnosti byly, na základě jednání kolegia vědecké rady SZÚ stanoveny jednotlivými centry SZÚ hlavní okruhy orientace výzkumu na období 2007-2011, které jsou podrobně popsány v dokumentu "Programové priority vědy a výzkumu center Státního zdravotního ústavu na léta 2007-2011".Nahoru