SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Sborníky a dokumenty
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Sborníky a dokumenty

 

6. Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001

titulka_knihy.jpg V návaznosti na předcházejících pět celostátních výzkumů byl v  roce 2001 zorganizován 6. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže ČR 2001. Celostátní antropologické výzkumy poskytnuly nejen podklady pro aktualizaci růstových grafů, ale i množství informací o dlouhodobých změnách růstu dětské populace.  


 

Cindi Health Monitoring

CINDI Health Monitoring byl realizován v ČR v rámci programu CINDI (Contrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention Programme), který byl založen v roce 1983 Světovou zdravotnickou organizací na základě aktuální potřeby široké intervence ke snížení důsledků a zabránění šíření epidemie neinfekčních onemocnění. Cílem programu je především snížení rizikových faktorů onemocnění srdce a cév, nádorových onemocnění, duševních poruch, úrazů, respiračních a metabolických onemocnění v populaci. Pro efektivní monitorování rizikových faktorů byla použita metoda CINDI Health Monitor.


 

Monitoring zdraví a životního prostředí

monitoring_obr.gif Systém monitorování zahrnuje pravidelný sběr a hodnocení dat o znečištění životního prostředí - ovzduší, pitné vody a koupacích vod, a spotřebního koše potravin. Na základě těchto dat odhadujeme expozici zdraví škodlivým látkám a zdravotní rizika vyplývající pro českou populaci. V rámci lidského biomonitoringu zjišťujeme obsah toxických i potřebných látek v organismu a možné dopady na zdraví běžné populace z nadbytku či nedostatku. Součástí systému jsou pravidelná šetření zdravotního stavu české dospělé a dětské populace.


 

Registr profesionálních expozic karcinogenům

p_kartoteka_03.jpg Registr profesionálních expozic karcinogenům (zkratka REGEX) je iniciativou SZÚ, jejíž kořeny se datují do sklonku 20. stol. REGEX byl vyvíjen jako víceúčelový nástroj pro potřeby surveillance orientované na sledování rizika profesionální rakoviny.


 

Studie zdraví dětí 2016

V roce 2016 byla provedena studie Zdraví dětí, která propojila šetření zdravotního stavu dětí se sledováním obsahu chemických látek v organismu. Studie zahrnovala dotazníkové šetření zaměřené na výskyt alergických onemocnění, obezity, rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění a poruch pohybového aparátu u dětí. Součástí dotazníku byly také otázky na stravovací návyky dětí. U dětí v pěti městech byly odebrány vzorky krve a moče na analýzu vybraných biomarkerů expozice toxickým látkám a biomarkerů nutrice. Studie byla provedena s podporou Společnosti praktických lékařů pro děti a dorost.


 

Zdravotní gramotnost

Předkládaná publikace přináší, vedle teoretického modelu zdravotní gramotnosti, řadu inspirativních příkladů, jak lze na úroveň zdravotní gramotnosti efektivně působit. Důležitá jsou rovněž empirická data z výzkumu, který se realizoval v osmi zemích Evropské unie na počátku předchozí dekády, a který inspiroval řadu dalších zemí v Evropě i mimo hranice evropského regionu k jeho zopakování. Zdravotní gramotnost je vnímána jako klíčová determinanta zdravotního stavu a spotřeby zdravotní péče.


 

 

Nahoru