SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti » Excelentní výzkum
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Excelentní výzkum


 Excelentní výzkum – výzkumný projekt SZÚ

Státní zdravotní ústav získal výzkumný projekt s finanční podporou

z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 

 Operační program:  Výzkum, vývoj a vzdělávání

         Výzva: Excelentní výzkum

 

   Název projektu

 

Mezinárodní konkurenceschopnost SZÚ ve výzkumu, vývoji a
    vzdělávání v alternativních toxikologických metodách.

 

logo.jpg


Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000860

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 1. 2018

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 1. 2023

Celkové způsobilé výdaje projektu: 137 415 155,82 Kč

Vedoucí odborného týmu: MUDr. Dagmar Jírová, CSc.


Cílem projektu je:

Zvýšení výzkumného potenciálu a mezinárodní excelence výzkumného centra ve vývoji a validaci alternativních toxikologických postupů in vitro s využitím buněčných a orgánových kultur odvozených od tkání lidského původu namísto pokusů na zvířatech.

•  Dobudování a modernizace infrastruktury výzkumného centra.

•  Rozvoj výzkumného týmu o nové tuzemské a zahraniční výzkumné pracovníky.

•  Posílení mezinárodní dimenze a intenzivní vědecké spolupráce s cílem šíření znalostí v zahraničí v rámci sítě referenčních laboratoří EU pro alternativní metody (EU-NETVAL).

Verifikace efektivního řízení projektu a profesionální, finanční, technické, personální, materiální a administrativní připravenosti. 

Základní výzkum je zaměřen na nové biotechnologie a poznatky v toxikologii, identifikaci relevantní dráhy škodlivého účinku (Adverse Outcome Pathway, AOP) a objasnění mechanismů toxicity u vybraných skupin chemických látek, léčivých látek, biocidů, nanomateriálů a dalších složek výrobků určených spotřebitelům včetně zranitelných skupin populace (např. děti, senioři). Projekt navazuje na předchozí výzkum v oblasti lokální toxicity a rozvíjí výzkum v oblasti systémové toxicity jako je sensibilizace, endokrinní disruptivita, embryotoxicita, neurotoxicita či genotoxicita při systémové expozici toxické noxe.

   Záměrem projektu je také rozšíření výzkumného týmu o nové tuzemské a zahraniční výzkumné pracovníky, posílení mezinárodní dimenze výzkumu a vědecké spolupráce s cílem šíření znalostí v rámci sítě referenčních laboratoří EU pro alternativní metody (EU-NETVAL), jehož je centrum členem. Předpokladem výzkumu je dobudování a modernizace infrastruktury, rozšíření vybavenosti odpovídajícími přístroji a upgrade vybraných přístrojů novější nebo lepší verzí a novým softwarem.  Z celkové výše podpory 137 milionů korun budou pořízeny přístroje za téměř 47 milionů, např. transmisní elektronový mikroskop a ultramikrotom s kryopříslušenstvím, inverzní a  fluorescenční mikroskopy, průtokový cytometr,  PCR cycler, termostaty a laminární boxy, ICP-MS a HPLC-MS.

   Výsledkem vědecké činnosti bude vývoj a ověření nových technologií v rámci základního výzkumu. Výsledky vědecké práce budou veřejně šířeny formou výuky, publikací nebo transferu znalostí. Cílovou skupinou jsou primárně a v souladu s výzvou pracovníci výzkumných organizací a studenti doktorských studijních programů vysokých škol. Projekt vychází z Národní RIS 3 strategie a váže se na znalostní domény nanotechnologie a průmyslové biotechnologie v biomedicinských oborech, jako je medicinální chemie, toxikologie a zdravotnické prostředky.

Nahoru