SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Zveme vás na tiskovou  konferenci ke...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zveme vás na tiskovou  konferenci ke slavnostnímu podpisu Memoranda o prohloubení spolupráce mezi FNKV, 3. LF UK a SZÚ

 


Cílem Memoranda o prohloubení spolupráce je podpora špičkového výzkumu a tím zlepšení osudů pacientů se závažnými chorobami.

 
Pozvanka_Memorandum.pdf Pozvanka_Memorandum.pdf (239,17 KB)

-

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV), 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (3. LF UK) a Státní zdravotní ústav (SZÚ) už dlouhodobě, systematicky a úspěšně spolupracují v oblasti pedagogické, tedy na poli pregraduálního i postgraduálního vzdělávání lékařů i nelékařských zdravotnických pracovníků. Memorandem o prohloubení spolupráce v oblasti vědy chceme ještě více propojit naše tři instituce tak, aby sdílení vědomostí, výsledků výzkumů a zkušeností našich odborníků vyústilo v rychlé a efektivní využívání poznatků v praxi. Ve prospěch lidí trpících závažnými chorobami a hledajících tu nejlepší péči a pomoc. Chceme společnými silami vychovávat mladé špičkové vědce a zlepšovat osudy pacientů se závažnými chorobami.

Naše sousedící areály jsou místem, kde se denně pohybují vědecké kapacity různých oborů, lékaři i další zdravotničtí pracovníci. Všichni sledujeme společný zájem a tím je zdraví. Ať už hovoříme o konkrétním zdraví jednotlivce při péči v nemocnici, o zdraví populace z hlediska Státního zdravotního ústavu, nebo o výchově odborníků, kteří o všechny formy zdraví pomohou dále pečovat, z pohledu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Tento jedinečný potenciál silných odborných institucí chceme rozšířením vzájemné spolupráce učinit ještě efektivnějším. Prohloubení spolupráce v oblasti vědy a výzkumu pomůže k výchově kvalitních mladých vědců a současně pevně věříme, že přispěje ke zlepšení osudu nemocných se závažnými chorobami.“ popisuje ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady MUDr. Jan Votava, MBA.

Ačkoli memoranda ve vnímání lidí často trpívají dojmem obecnosti, my vidíme dvě roviny úkolů, které lze už nyní přesně pojmenovat. Ty krátkodobé lze přitom uvést v život během tohoto a příštího roku. Dlouhodobou mezioborovou spolupráci pak ani nechceme časově definovat, protože ve prospěch pacientů je potřeba pracovat trvale.

Během tohoto a následujícího roku proto konkrétně chceme například vypracovat systém podpory doktorandů na společných pracovištích FNKV, 3. LF UK a SZÚ s cílem vychovávat budoucí generaci klíčových odborníků. „Systém by měl umožňovat plnohodnotnou současnou přípravu na lékařskou specializaci se současným doktorským studiem, střídání období specializační přípravy 

s obdobími uvolnění na ryze výzkumnou práci i uvolnění doktoranda v průběhu jeho doktorského studia na několikaměsíční zahraniční stáž. Podporována má být i forma doktorského studia pod dvojím vedením disertační práce (známé pod francouzským názvem cotutelle) ve spolupráci se zahraničním pracovištěm. Instituce budou společně připravovat motivační programy k podpoře kvalitních výzkumných týmů i jednotlivých vynikajících vědeckých pracovníků a společnou podporu excelentních vědeckých týmů.“ vysvětluje děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

Chceme společně připravovat motivační programy k podpoře kvalitních výzkumných týmů i jednotlivých vynikajících vědeckých pracovníků a podporovat excelentní vědecké týmy. Usilovat o společné vnitřní granty pro mladé vědecké pracovníky. Chceme se vzájemně podporovat při přípravě projektových žádostí, například z fondů Evropské unie. Spojíme se i při prosazování systémových změn ve financování, hodnocení a podpoře vědy na národní úrovni, realizaci akademických klinických studií. I v úsilí o získání podpory pro výzkum z nestátních zdrojů.

„Už nyní máme za Státní zdravotní ústav příklad spolupráce, kterou umožní tato cesta dále prohlubovat a využívat nejen ve prospěch konkrétní skupiny pacientů, ale i pro rozvoj vědomostí a výuku budoucích kolegů. Jde o mezioborovou spolupráci Státního zdravotního ústavu s odborníky Gastrocentra FN Královské Vinohrady a 3. LF UK, kteří mají u nás možnost na laboratorních modelech vyzkoušet nové metody léčby onemocnění zažívacího traktu a následně už takto ověřeným postupem pomoci konkrétnímu pacientovi. Do budoucna chceme vybudovat výukové centrum, které takové metody zpřístupní i studentům příslušných oborů medicíny,“ uvádí příklad ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

Mezi dlouhodobé cíle spolupráce řadíme například vybudování společného střediska vědeckých informací a přednáškového centra či společného Centra akademických klinických studií. 

Nahoru