SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Hodnocení programů způsobilosti 1/3

Hodnocení programů způsobilosti

Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, ve kterém se zjišťuje spokojenost s našimi programy způsobilosti v oblastech ovzduší, vody, genetické toxikologie a hluku. Vyplnit můžete jen některé otázky.
Veškeré údaje budou použity výhradně pro vnitřní potřebu ESPT.

Kontaktní osoba a organizace (nepovinný údaj)

Kterých programů se Vaše hodnocení týká?

1. Jste dostatečně informováni o naší činnosti?

 

Pokud máte jakékoli výhrady ve způsobu či rychlosti komunikace, uveďte je zde:

2. Jak jste spokojeni s formou a obsahem Závěrečných zpráv, případně dalších výstupů jednotlivých programů? Ohodnoťte jako ve škole známkami od 1 do 5:

 
Pokud máte jakékoli výhrady k podobě našich závěrečných zpráv a dalších výstupů, prosíme, uveďte je zde:

3. Jste spokojeni s přístupem našich pracovníků? Ohodnoťte jako ve škole známkami od 1 do 5:

 
4. Jaké služby postrádáte?

5. Jak jste celkově spokojeni s našimi službami? Ohodnoťte jako ve škole známkami od 1 do 5:

 
Pokud máte výhrady k některým našim službám nebo máte návrhy na zlepšení, prosíme, upřesněte: