SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnání » Programy způsobilosti pro venkovní, vnitřní a...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Programy způsobilosti pro venkovní, vnitřní a pracovní ovzduší

ovzdusi.jpg V této sekci lze nalézt  plán programů způsobilosti na rok 2023. Dále jsou zde uvedeny základní  informace  k pořádaným programům a předběžná přihláška.


Pracoviště pořádá programy zkoušení způsobilosti zaměřené na vzorkování venkovního, vnitřního a částečně i pracovního ovzduší, na analýzu reálných i syntetických vzorků. Níže na stráce naleznete popis jednotlivých programů či případně další dokumenty týkajícící se mezilaboratroního porovnávání.

DŮLEŽITÉ - mpz pro mobilní systémy je předběžně plánováno na termín od 16. do 19. 10. 2023, a bude v Turnově. Sledujte tyto stránky, budou zde průběžně zveřejňovány další informace.

PT#O/1/rok - Stanovení PAU

Vzorek pro zkoušení způsobilosti laboratoří pro stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) pro venkovní ovzduší.


 

PT#O/2/rok - Stanovení aldehydů a ketonů

Vzorky jsou určeny na kontrolu stanovení aldehydů a ketonů sorpcí na trubičky s náplní silikagelu pokrytého 2,4,-dinitrofenylhydrazinem.


 

PT#O/5/rok - Stanovení prvků (kovů) v prašném aerosolu

Vzorky pro stanovení prvků v prašném aerosolu


 

PT#O/6A/rok a PT#O/6B/rok - Stanovení těkavých organických látek ve venkovním, vnitřním a pracovním prostředí

Vzorky pro a stanovení těkavých organických látek pro vnitřní, venkovní a pracovní prostředí na sorpčních trubičkách firmy SKC.


 

PT#O/8/rok - Setkání mobilních měřicích jednotek

Setkání mobilních měřicích jednotek bude v roce 2023 v Turnově. Termín 16. až 19. 10. 2023. Cena 4090,- bez DPH.


 

PT#O/9/rok - Gravimetrické stanovení koncentrace suspendovaných částic frakcí PM10 a PM2,5

Toto nově akreditované PZZ je připraveno odběrové a anlytické systémy zaměřené na definovaný odběr vzorku ovzduší na filtr a stanovení zájmové frakce aerosolu frakce PM 10 a PM 2,5 gravimetricky. Účastníci si v tomto případě zajišťují vše sami (odberový systém, připravené filtry, jejich transport i následné stanovení hmotnostní koncentrace definované frakce . Pořadatel zajišťuje pouze odběrové místo, připojení na zdroj 230 VA a vyhodnocení PZZ.


 

Nahoru