SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » První letošní případ záškrtu je z Olomouckého...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

První letošní případ záškrtu je z Olomouckého kraje

Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu potvrdila letošní první případ nákazy záškrtem, a to v Olomouckém kraji. Od loňska, kdy se v České republice objevilo celkem 5 případů nákazy, se tak jedná o šestého infikovaného v relativně krátkém období.  Poslední případ záškrtu byl totiž před rokem 2022 v ČR zaznamenán v roce 1995. Vývoj  znovu ukazuje na důležitost přeočkování proti záškrtu v dospělosti. 


„U pacienta z Olomouckého kraje se jedná o kožní formu infekce způsobenou bakterií Corynebacterium ulcerans (typ bakterie, kterou mohou přenášet i zvířata). Jednalo se o staršího imunosuprimovaného pacienta (tedy člověka s oslabenou imunitou) s nehojící se kožní ulcerací na dolní končetině. Národní referenční laboratoř  přijala vzorek k vyšetření 20. 1. 2023 a potvrdila, že se jedná o infekci způsobenou bakterií Corynebacterium ulcerans produkující difterický toxin. Výsledky byly nahlášeny na příslušnou Krajskou hygienickou stanici dle místa bydliště pacienta,“  vysvětluje  Mgr. Jana Zavadilová, vedoucí Národní referenční laboratoře pro pertusi a difterii SZÚ.

Zafungoval dobře nastavený systém prevence a kontroly, který je pravidelně pro odborníky aktualizován. Takovou aktualizaci i s podrobnou zprávou vysvětlující důležitost přeočkování dospělých jsme vydávali shodou okolností včera. K dispozici je na webu a znovu i v přílohách této tiskové zprávy. 

Případ standardně převzala příslušná Krajská hygienická stanice, která provedla i šetření kontaktů nakaženého.  

SZÚ nedisponuje detaily o zdravotním stavu pacienta ani dalšími podrobnostmi, řešíme pouze laboratorní potvrzení a zdůrazňujeme potřebu prevence očkováním.

„Výsledky mezinárodní séroprevalenční studie v 18 evropských zemích u osob ve věku 40-49 a 50-59 let ukázaly významný nedostatek protilátek proti záškrtu v dospělé populaci. Ve většině hodnocených zemí jde o následek poklesu postvakcinační imunity, což prokázaly i sérologické přehledy v ČR,“ upozorňuje znovu na důležitost přeočkování v dospělosti MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D., zástupkyně vedoucího Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ.                   

V ČR se děti očkují proti záškrtu povinně a poslední dávku vakcíny dostanou mezi 10. - 11. rokem života. Světová zdravotnická organizace a také Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí doporučují přeočkování proti záškrtu v dospělosti každých 10 let. Vzhledem k tomu, že v ČR není dostupná monovakcína proti záškrtu, lze případným zájemcům o očkování doporučit v dospělosti trojkombinaci proti záškrtu, tetanu a pertusi. Očkování touto trojkombinaci v dospělosti ale není v ČR hrazeno ze zdravotního pojištění, což může být pro některé zájemce překážkou. 

„Přeočkování proti záškrtu není v České republice zatím ani doporučeno, přestože byl návrh na přeočkování české dospělé populace podán cestou Expertní pracovní skupiny Národní imunizační komise (NIKO) už na jaře roku 2022. V návrhu se doporučuje přeočkování proti záškrtu minimálně ve věku 25 let a 40 let, případně jako součást pravidelného přeočkování proti tetanu. Rozhodně za Státní zdravotní ústav přeočkování proti záškrtu doporučujeme,“ dodává ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková. 

 doporuceny_postup_zaskrt_01_2023.pdf Doporučený postup při výskytu případu onemocnění záškrtem (difterií)

Nahoru