SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Data a statistické údaje » Registr nemocí z povolání » Nemoci z povolání v České republice
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Nemoci z povolání v České republice

Tento on-line pokračující zdroj obsahuje statistické přehledy a analýzy nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání hlášených do Národního zdravotního registru nemocí z povolání. Tato elektronická verze publikace přímo navazuje na řadu publikací s názvem „ Nemoci z povolání “ vydávaných ÚZIS ČR do roku 2007 v tiskové podobě pod ISSN 1210-860x, (0862-5697) a v elektronické podobě v letech 2000 až 2007. Zpracování a publikování dat se provádí s periodicitou 1x ročně, zpravidla v průběhu prvního čtvrtletí roku následujícího po uzavření registru za příslušný statistický rok.


Redakční rada:

1,3As. MUDr. Zdenka Fenclová, CSc., 1doc. MUDr. Pavel Urban, CSc., 2Mgr. Jan Žofka

1Státní zdravotní ústav

2Ústav zdravotnických informací a statistiky

3Klinika pracovního lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Vydává:

Státní zdravotní ústav

Šrobárova 48

100 42  Praha 10


ISSN 1804-5960
NTK.pdf NTK.pdf

 

Kontakt:

E-mail: registrnzp@szu_cz

Tel.: 267 082 653

Nahoru