SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 29, rok 2020 » Zprávy CEM 02 - únor 2020
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 02 - únor 2020


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, únor 2020, porovnání se stejným měsícem v letech 2011 – 2019 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden-únor 2020, porovnání se stejným obdobím v letech 2011 – 2019 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, únor 2020, (počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel)
viz: E ISIN a EPIDAT


Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v České republice, údaje za leden 2020
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, absolutní počty za leden 2020

Nové případy HIV infekce v ČR, údaje za leden 2020
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v České republice v únoru 2020


 

AKTUALITY

Latest news

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (6.3.2020) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (6.3.2020) (76.15 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses

Celogenomové sekvence a živé virové kultury viru SARS-CoV-2 od českých prvních pozitivních pacientů s infekcí COVID-19 Celogenomové sekvence a živé virové kultury viru SARS-CoV-2 od českých prvních pozitivních pacientů s infekcí COVID-19 (164.43 KB)
SARS-CoV-2 whole genome sequences and live virus cultures from the first Czech COVID-19 positive patients


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Národní referenční laboratoří pro SARS-CoV-2 je NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění Národní referenční laboratoří pro SARS-CoV-2 je NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (66.32 KB)
The National Reference Laboratory for Influenza and Non-Influenza Respiratory Viral Diseases serves as the National Reference Laboratory for SARS-CoV-2

Pandemie onemocnění vyvolaného novým koronavirem (COVID-19): zvýšený přenos v EU/EEA a ve Velké Británii – šestá aktualizace RRA ECDC Pandemie onemocnění vyvolaného novým koronavirem (COVID-19): zvýšený přenos v EU/EEA a ve Velké Británii – šestá aktualizace RRA ECDC (99.74 KB)
Novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: increased transmission in the EU/EEA and the UK – RRA ECDC sixth update

Sledování exfoliatin-pozitivních kmenů Staphylococcus aureus v NRL pro stafylokoky v letech 1998 - 2019 Sledování exfoliatin-pozitivních kmenů Staphylococcus aureus v NRL pro stafylokoky v letech 1998 - 2019 (104.83 KB)
Exfoliatin production by Staphylococcus aureus strains tested by the National Reference Laboratory for Staphylococci in 1998-2019


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment


EHK – 1093  Sérologie HIV, HBV a HCV EHK – 1093 Sérologie HIV, HBV a HCV (83.97 KB)

EHK – 1097  Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář EHK – 1097 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář (77.15 KB)

EHK – 1095  Sérologie HBV markery EHK – 1095 Sérologie HBV markery (75.63 KB)

EHK – 1096  Sérologie HAV EHK – 1096 Sérologie HAV (74.45 KB)


 

INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ
Extramurial Contributions

Výskyt kmenů MRSA v Nemocnici Znojmo v období let 2014 – 2019 Výskyt kmenů MRSA v Nemocnici Znojmo v období let 2014 – 2019 (96.74 KB)
Detection of MRSA strains in the Znojmo Hospital in 2014-2019


 

OSOBNÍ ZPRÁVY
Personal news

Zemřel prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. Zemřel prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (68.21 KB)
Professor Miroslav Votava, MD, PhD passed away


 

OZNÁMENÍ
Notifications

Zrušení odborných akcí 

 

 

Nahoru