SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Podpora zdraví na pracovišti » Evropské projekty » Dragon fly - Podpora zdraví na pracovišti v...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Dragon fly - Podpora zdraví na pracovišti v rozšiřující se Evropě 2005-2006

enhwp logo Projekt "Rozvoj infrastruktury pro rozšiřování Dobré praxe v oblasti podpory zdraví na pracovišti v přistoupivších a kandidátských zemích - Dragon fly" probíhal ve spolupráci členů ENWHP (European Network for Workplace Health Promotion) pod vedením Národního kontaktního centra ENWHP v Polsku (Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodž).


Cílem bylo začlenit další státy do ENWHP, vytvořit potřebné zázemí a know-how pro rozvoj podpory zdraví na pracovištích společností a podniků těchto zemí a umožnit jim tak plnou participaci v evropských iniciativách v oblasti podpory zdraví na pracovišti.

V nově přistoupivších a kandidátských zemích EU, které se zúčastnily tohoto projektu, byly ustanoveny Národní sítě podpory zdraví na pracovišti, uskutečnily se diskusní kulaté stoly a další podpůrné akce seznamující partnery zainteresované v podpoře zdraví na pracovišti a odbornou i laickou veřejnost s relativně novou problematikou a přístupem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Výstupem celého projektu je publikace Workplace Health Promotion in Enlarging Europe, která vyšla v říjnu 2006 v Polsku. Obsahuje analýzu stavu podpory zdraví na pracovišti v Evropě a v zemích spolupracujících na projektu, což jsou Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Kypr, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Slovenská republika a Slovinsko.

Příspěvek České republiky do této publikace v anglickém jazyce naleznete zde. Jsou v něm prezentovány konkrétní iniciativy, legislativní pozadí a infrastruktura v oblasti podpory zdraví na pracovišti v České republice. Obsahem je rovněž představení některých konkrétních projektů podpory zdraví v podnicích.

Nahoru