SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Chemická bezpečnost » Materiály k nařízení CLP - výstražné symboly...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Materiály k nařízení CLP - výstražné symboly nebezpečnosti

Nařízením (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (= nařízením CLP) byl v EU zaveden nový systém klasifikace a označování chemických látek a směsí. Mimo jiné se změnily výstražné symboly nebezpečnosti. Níže je upozornění na materiály na webu ECHA.


K lepšímu pochopení výstražných symbolů nebezpečnosti podle nařízení CLP byly zveřejněny na webu ECHA níže uváděné materiály v češtině.

Jedná se o:

  • Výstražné symboly CLP - informace na webu ECHA
  • leták s názvem "Výstražné symboly – co znamenají?" - již není na webu 
  • stručnou příručku s názvem "Víte, co tyto výstražné symboly znamenají?" - již není na webu 
    Jen doporučujeme do příručky doplnit, že výstražný symbol "vykřičník" se přiřazuje také u nebezpečných látek/směsí, který mohou vyvolat alergickou kožní reakci (senzibilizaci kůže).

Materiály uvádí, co dané výstražné symboly nebezpečnosti znamenají, obsahuje i několik příkladů, kdy mohou vyskytovat.
Materiál může sloužit k větší informovanosti o prvcích označení podle nařízení CLP.

Uživatelé konkrétních nebezpečných látek a směsí si pak musí přečíst vždy celý štítek/oba, kde kromě výstražného symbolu nebezpečnosti mají být další prvky označení (kromě signálního slova, hlavně standardní věty o nebezpečnosti tzv. H-věty, pokyny pro bezpečné zacházení tzv. P-pokyny, popř. podle potřeby doplňující informace tzv. EUH věty).

Autorka: MUDr. Z. Trávníčková, CSc. (2. 8. 2016, aktualizace X/2022)

Nahoru