SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » HIV/AIDS » Roční zprávy o výskytu a šíření HIV/AIDS v ČR
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Roční zprávy o výskytu a šíření HIV/AIDS v ČR

Roční přehledy v pdf formátu o výskytu a šíření HIV/AIDS v ČR. Z aktuálního roku budou publikovány měsíční přehledy.


 

  • Data o výskytu HIV/AIDS jsou kategorizována podle národnosti,resp. země původu. Rozlišují se tři kategorie: občané ČR, rezidenti (tj. osoby jiné než české národnosti s dlouhodobým pobytem v ČR) a cizinci s krátkodobým pobytem. Základní statistické zpracování se týká skupiny občanů ČR a rezidentů. Cizinci jsou hodnoceni zvlášť.
  • U osob s infekcí HIV je zaznamenáváno pět základních časových údajů – datum narození, datum diagnózy HIV, datum rozvinutí symptomatické non-AIDS infekce, datum onemocnění AIDS, datum úmrtí. Na jejich základě jsou jedinci klasifikováni do podskupin podle stádia onemocnění, podle přežití. Úmrtí jsou vykazována odděleně pro stadium AIDS a pro ostatní stadia.
  • Mezi další sledované charakteristiky patří pohlaví, pravděpodobný způsob přenosu HIV, důvod vyšetření, které vedlo ke zjištění HIV pozitivity, stádium infekce při zjištění pozitivity, region bydliště v době zjištění pozitivity.
Údaje o výskytu HIV/AIDS ve světě a v Evropě lze nalézt na adresách: 

 

 

  • Údaje o preventivních aktivitách v oblasti HIV/AIDS v ČR naleznete na stránkách Národního programu boje proti AIDS http://www.aids-hiv.cz

 

 

 

Nahoru