SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Oddělení Centra epidemiologie a mikrobiologie » Oddělení epidemiologie infekčních nemocí » Vybrané publikace
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Vybrané publikace

Vybrané publikace pracovníků Oddělení epidemiologie infekčních nemocí. Aktualizováno 24.11.2021


2021

 • Fabiánová K, Kynčl J, Vlčková I, Jiřincová H, Košťálová J, Liptáková M, Orlíková H, Šebestová H, Limberková R, Macková B, Malý M. COVID-19 reinfections. Epidemiol Mikrobiol Imunol, 2021;70(1):62–67
 • Liptáková M, Špačková M, Balasegaram S, et al. Questionnaire-based epidemiological analysis of acute gastroenteritis outbreak among employees of two neighbouring institutions sharing canteen in Prague 2019. Epidemiol Mikrobiol Imunol, 2021;70(2):91–97.
 • Labská K., Špačková M, Daniel O, et al. A cross-border outbreak of Salmonella Bareilly cases confirmed by whole genome sequencing, Czech Republic and Slovakia, 2017 to 2018. Euro Surveill, 2021;26(14):2000131.
 • Špačková M, Gašpárek M, Stejskal F. Listerióza – analýza výskytu humánních případů v České republice v letech 2008-2018. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 2021;70(1):42-51.
 • Špačková M, Košťálová J, Fabiánová K. Necholerová vibria – výskyt nejen v Evropě v posledních letech. Epidemiol Mikrobiol Imunol, 2021;70(2):131–138
 • Kynčl J, Špačková M, Fialová A, Kyselý J, Malý M. Influence of air temperature and implemented veterinary measures on the incidence of human salmonellosis in the Czech Republic during 1998-2017. BMC Public Health 2021 Jan 6;21(1):55. doi: 10.1186/s12889-020-10122-8. (IF 2019: 2.521)
 • Merdrignac Lore, Aït El Belghiti Fatima, Pandolfi Elisabetta, Jané Mireia, Murphy Jane, Fabiánová Kateřina, García Cenoz Manuel, Flem Elmira, Guillot Sophie, Tozzi Alberto E, Carmona Gloria, Habington Adele, Zavadilová Jana, Navasués Ana, Bøås Håkon, Lévy-Brühl Daniel, Ferretti Beatrice, Lanaspa Miguel, O’Sullivan Niam, Křížová Pavla, Fernandino Leticia, Bekkevold Terese, Hanslik Thomas, Muñoz-Almagro Carmen, Bacci Sabrina, Spiteri Gianfranco, Valenciano Marta, Moren Alain, PERTINENT Group. Incidence and severity of pertussis hospitalisations in infants aged less than 1 year in 37 hospitals of six EU/EEA countries, results of PERTINENT sentinel pilot surveillance system, December 2015 to December 2018. Euro Surveill. 2021;26(4):pii=1900762. (IF 2019: 6,4)
 • Dienstbier A, Amman F, Petráčková D, Štipl D, Čapek J, Zavadilová J, Fabiánová K, Držmíšek J, Kumar D, Wildung M, Pouchnik D, Večerek B. Comparative Omics Analysis of Historic and Recent Isolates of Bordetella pertussis and Effects of Genome Rearrangements on Evolution. Emerg Infect Dis. 2021 Jan;27(1):57-68. doi: 10.3201/eid2701.191541.PMID: 33350934. (IF 2019: 6,259)
 • Fabiánová K, Zavadilová J, Lenz P, Šebestová H, Kynčl J. Surveillance pertuse a parapertuse v České republice v pandemickém roce 2020. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2021; 30(9): 276–285.

2020

 • Liptáková M, Manďáková Z, Šebestová H, Špačková M, Kynčl J. Výskyt vybraných zoonóz v České republice za období 1993-2019. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2020; 29(11):431-443.
 • Špačková M, Fabiánová K, Kynčl J. Onemocnění listeriózou v České republice a Evropské unii - aktuální situace a komunikace rizik. Prakt. Lék., 2020;100(6):276-283
 • Göepfertová D, Fabiánová K. Epidemiologická charakteristika onemocnění covid-19: úvaha nad současnými poznatky o onemocnění. Farmakoterapeutická revue. Suppl 1. 2020, 5:30-36.
 • Lina B, Georges A, Burtseva E, Nunes MC, Andrew MK, McNeil SA, Ruiz-Palacios GM, Feng L, Kyncl J, Vanhems P, Ortiz JR, Paget J, Reiner RC, GIHSN 2017–2018 study collaborators. Complicated hospitalization due to influenza: results from the Global Hospital Influenza Network for the 2017-2018 season. BMC Infect Dis. 2020 Jul 2;20(1):465. doi: 10.1186/s12879-020-05167-4. (IF 2019: 2.688)
 • Paget J, Caini S, Cowling B, Esposito S, Falsey AR, Gentile A, Kyncl J, MacIntyre C, Pitman R, Lina B. The impact of influenza vaccination on the COVID-19 pandemic? Evidence and lessons for public health policies. Vaccine 2020;38(42):6485-6486. doi: 10.1016/j.vaccine.2020.08.024. PMID: 32859436 (IF 2019: 3.143)
 • Liptáková M, Špačková M, Príkazský V. et al. Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu akutní gastroenteritidy u zaměstnanců dvou velkých institucí v Praze, prosinec 2019. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2020, 29(3):100-103.
 • Fabiánová K, Zavadilová J, Lenz P, Šebestová H, Kynčl J. Pertuse a parapertuse v České republice v roce 2019 – epidemiologická situace. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2020; 29(10): 402–410.

2019

 • Špačková M, Kolářová K, Gašpárek M. Výskyt a analýza případů onemocnění kampylobakteriózou v České republice v letech 1997-2017. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol., 2019:68(3):122-130.
 • Pijnacker R, et al. An international outbreak of Salmonella enterica serotype Enteritidis linked to eggs from Poland: a microbiological and epidemiological study. Lancet Infect Dis, 2019;19(7):778-786.
 • Špačková M, Míšková E, Dědičová D, et al. Břišní tyfus v České republice a případ importovaného onemocnění po návštěvě Rainbow Gatheringu v Itálii. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 2019;68(1):47-50.
 • Havlíčková M, Kynčl J, Jiřincová H, Trnka D, Nagy A, Limberková R, Nováková L, Večeřová J. Zpráva za chřipkovou sezónu 2018/2019. Zprávy CEM (SZÚ, Praha), 2019, 28 (6): 218-221.

 • Adlhoch C, Gomes Dias J, Bonmarin I, Hubert B, Larrauri A, Oliva Domínguez JA, Delgado-Sanz C, Brytting M, Carnahan A, Popovici O, Lupulescu E, O'Donnell J, Domegan L, Van Gageldonk-Lafeber AB, Meijer A, Kynčl J, Slezák P, Guiomar R, Orta Gomes CM, Popow-Kraupp T, Mikas J, Staroňová E, Melillo JM, Melillo T, Ikonen N, Lyytikäinen O, Snacken R, Penttinen P. Determinants of Fatal Outcome in Patients Admitted to Intensive Care Units With Influenza, European Union 2009-2017. Open Forum Infect Dis. 2019 Oct 29;6(11):ofz462. doi: 10.1093/ofid/ofz462. PMID: 32258201 (IF 2019: 3.656)

 • Maltezou HC, Botelho-Nevers E, Brantsæter AB, Carlsson RM, Heininger U, Hübschen JM, Josefsdottir KS, Kassianos G, Kyncl J, Ledda C, Medić S, Nitsch-Osuch A, de Lejarazu RO, Theodoridou M, Van Damme P, van Essen GA, Wicker S, Wiedermann U, Poland GA. Vaccination of healthcare personnel in Europe: Update to current policies. Vaccine 2019 Dec 10;37(52):7576-7584. doi: 10.1016/j.vaccine.2019.09.061. (IF 2019: 3.143)

 • Daniel O, Špačková M, Petrůj A, et al. Přehled nejčastějších sérotypů salmonel hlášených v ČR v letech 2017 a 2018 a doporučení pro laboratoře. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2019; 28(8):309-310.
 • Špačková M, Gašpárek M, Chlíbek R. Výskyt rotavirových gastroenteritid v České republice v letech 2008–2018 a význam očkování. Vakcinologie 2019;13(2):50-56.
 • Špačková M, Daniel O. Přehled výskytu salmonelóz a kampylobakterióz v České republice v roce 2018. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2019; 28(4):139-145.
 • Špačková M, Gašpárek M. Analýza výskytu nejběžnějších alimentárních onemocnění v České republice v letech 2007–2017. Prakt. Lék. 2018;98(6):260–265.

2018

 • Castkova J, Fabianova K, Kriz B, Krizova P, Kyncl J, Pazdiora P, Trmal J. Koncepce oboru epidemiologie v České republice (2018). Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2018; 67(4): 197-200 (IF 2018: 0.397)

 • Kynčl J. Pandemická chřipka. In: Smetana J et al, ed. Vysoce nebezpečné nákazy. Praha: Mladá fronta, 2018, s. 38-42. ISBN 978-80-204-4655-8.

 • Kynčl J. Ptačí chřipka. In: Smetana J et al, ed. Vysoce nebezpečné nákazy. Praha: Mladá fronta, 2018, s. 43-45. ISBN 978-80-204-4655-8.

 • Havlickova M, Druelles S, Jirincova H, Limberkova R, Nagy A, Rasuli A, Kyncl J. Circulation of influenza A and B in the Czech Republic from 2000-2001 to 2015-2016. BMC Infect Dis. 2019 Feb 14;19(1):160. doi: 10.1186/s12879-019-3783-z. PMID: 30764763 (IF 2019: 2.688)

 • Puig-Barberà J, Mira-Iglesias A, Burtseva E, Cowling BJ, Serhat U, Ruiz-Palacios GM, Launay O, Kyncl J, Koul P, Siqueira MM, Sominina A; Global Influenza Hospital Surveillance Network. Influenza epidemiology and influenza vaccine effectiveness during the 2015-2016 season: results from the Global Influenza Hospital Surveillance Network. BMC Infect Dis. 2019;19(1):415. doi: 10.1186/s12879-019-4017-0. PMID: 31088481 (IF 2019: 2.688)

 • Baselga-Moreno V, Trushakova S, McNeil S, Sominina A, Nunes MC, Draganescu A, Unal S, Koul P, Kyncl J, Zhang T, Kuatbayeva A, Ben-Salah A, Burtseva E, Puig-Barberà J, Díez-Domingo J; Global Influenza Hospital Surveillance Network (GIHSN). Influenza epidemiology and influenza vaccine effectiveness during the 2016-2017 season in the Global Influenza Hospital Surveillance Network (GIHSN). BMC Public Health 2019;19(1):487. doi: 10.1186/s12889-019-6713-5. PMID: 31046725 (IF 2018: 2.521)

 • Iuliano AD, Roguski KM, Chang HH, Muscatello DJ, Palekar R, Tempia S, Cohen C, Gran JM, Schanzer D, Cowling BJ, Wu P, Kyncl J, Ang LW, Park M, Redlberger-Fritz M, Yu H, Espenhain L, Krishnan A, Emukule G, van Asten L, Pereira da Silva S, Aungkulanon S, Buchholz U, Widdowson MA, Bresee JS; Global Seasonal Influenza-associated Mortality Collaborator Network. Estimates of global seasonal influenza-associated respirátory mortality: a modelling study. Lancet 2018 Mar 31; 391(10127): 1285-1300.

 • Kassianos G, Kuchar E, Nitsch-Osuch A, Kyncl J, Galev A, Humolli I, Falup-Pecurariu O, Thomson A, Klein C, Vallée-Tourangeau G. Motors of influenza vaccination uptake and vaccination advocacy in healthcare workers: A comparative study in six European countries. Vaccine 2018 Oct 22;36(44):6546-6552. 

 • Fabiánová K, Kynčl J. Očkování těhotných žen proti vybraným infekčním onemocněním - strategie ochrany matky a dítěte. Moderní gynekologie a porodnictví 2018;25(1):16-23.

 • Blank PR, van Essen GA, Ortiz de Lejarazu R, Kyncl J, Nitsch-Osuch A, Kuchar EP, Falup-Pecurariu O, Maltezou HC, Zavadska D, Kristufkova Z, Kassianos G. Impact of European vaccination policies on seasonal influenza vaccination coverage rates: an update seven years later. Hum Vaccin Immunother. 2018;14(11):2706-2714.

 • Kolářová K, Marešová M, Manďáková Z, Kynčl J. Prionová onemocnění se zaměřením na Creutzfeldtovu-Jakobovu nemoc - přehled a výskyt nemoci za uplynulých 17 let (2000-2017) v České republice. Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2018; 67(4): 155-160.

 • Uttlová P, Urban J, Melicherčíková V, Zavadilová J, Fabiánová K.Susceptibility of clinical isolates of Bordetella pertussis to chemicals. Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2018 Winter;67(3):122-128.

2017

2016

2015

 • Špačková M, Nakládalová M, Líčeník R. Klinické doporučené postupy pro medicínu migrantů a uprchlíků, Pracovní lékařství, 2015;67(3-4):107-122.
 • Špačková M, Líčeník R. Klinické doporučené postupy pro medicínu uprchlíků, Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2015; 24(9):305-308.

2014

2013

2012

 • Jilich D, Havlíčková M, Veselý D, Rozsypal H, Jiřincová H, Staňková M, Kynčl J, Malý M, Machala L. Immunogenicity and safety of pandemic H1N1 2009 influenza vaccine for HIV-1 patients. Acta Virol. 2012;56(4):349-51.
 • Fabiánová K, Zavadilová J. Beneš Č, Kříž B. Pertuse a parapertuse v České republice v roce 2011. Zprávy CEM (SZÚ, Praha). 2012;21(3):97-102.
 • Králová R. Hodnocení závěrečných hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu infekčních nemocí za rok 2011 v České republice. Zprávy CEM (SZÚ Praha). 2012;21(9):315-9.
 • Orlíková H, Rumlová L. Opatření proti šíření infekčních onemocnění ve školském prostředí. Škola a právo, nakladatelství Raabe, květen 2012: 1–53.
 • Fabiánová K. Očkování proti pertusi. Acta Medicinae. 2012;1:10-13.
 • Kriz B, Maly M, Benes C, Daniel M. Epidemiology of tick-borne encephalitis in the Czech Republic 1970-2008. Vector Borne Zoonotic Dis. 2012 Nov;12(11):994-9.
 • Fabiánová K. Pertuse a malé dítě v rodině; postexpoziční profylaxe. Zprávy CEM (SZÚ, Praha). 2012;21(2):50-1.
 • Orlíková H, Rumlová L. Opatření proti šíření infekčních onemocnění v mateřské škole. Škola a právo, nakladatelství Raabe, 2012.
 • Lexová P, Částková J, Kynčl J, Kříž B. Výskyt infekčních nemocí preventabilních očkováním v České republice v roce 2011. Zprávy CEM (SZÚ, Praha). 2012, 21 (4), 139-144.
 • Fabiánová K. Pertuse a ochranná „cocoon“strategie. Postgraduální medicína. 2012;14(3)318-20.
 • Částková J, Kříž B, Křížová P, Kvášová S, Kynčl J, Pazdiora P, Prymula R, Trmal J. Koncepce oboru epidemiologie (2012). Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2012, 61(1-2): 35-39.
 • Fabiánová K, Šebestová H, Beneš Č. Doplnění k článku o syndromu HFM (syndrom ruka-noha-ústa). Zprávy CEM (SZÚ Praha). 2012;21(8):241-2.
 • Fabiánová K, Rainetová P. Onemocnění ruka-noha-ústa. Zprávy CEM (SZÚ Praha). 2012;21(6-7):241-2.

2011

 • Kynčl J, Havlíčková M. Chřipka. Postgraduální medicína 2011, 13, 959-963.
 • Kyselý J, Plavcová E, Davídkovová H, Kynčl J. Comparison of hot and cold spell effects on cardiovascular mortality in individual population groups in the Czech Republic. Clim Res. 2011; 49: 113-129.
 • Fabiánová K. Pertuse – diagnostické možnosti a očkování adolescentů a dospělých. Causa subita. 2011;14(3):112-5.
 • Daniel M, Benes C, Danielová V, Kríz B. Sixty years of research of tick-borne encephalitis--a basis of the current knowledge of the epidemiological situation in Central Europe. Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2011;60(4):135-55.
 • Fabiánová K. Pertuse a současné možnosti očkování. Vakcinologie. 2011;5(3):116-26.
 • Lexová P. Spalničky - význam onemocnění a jeho výskyt v  Evropě. Zprávy CEM (SZÚ, Praha). 2011;20(3):103-6.
 • Králová R, Príkazská M, Částková J. Hodnocení závěrečných hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu infekčních nemocí za rok 2010 v České republice. Zprávy CEM (SZÚ Praha). 2011;20(7):246-250.
 • Fabiánová K, Zavadilová J. Aktualizovaná doporučení pro laboratorní diagnostiku pertuse a parapertuse. Zprávy CEM (SZÚ Praha). 2011; 20(4):142-4.
 • Orlíková H, Prattingerová J, Žemličková H, Melicherčíková V, Urban J, Sochorová M. Bakteriémie a sepse způsobené Ralstonia insidiosa (Ralstonia pickettii-like) u dialýzovaných pacientů v české nemocnici v období leden-květen 2011. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2011, 20(8): 290-294. (Article in Czech).
 • Paradowska-Stankiewicz I, Orlikova H. [Mumps in Poland in 2009]. Przegl Epidemiol. 2011;65(2):185-7. (Article in Polish).
 • Fabiánová K, Zavadilová J, Beneš Č, Kříž B. Pertuse v České republice v roce 2010. Zprávy CEM (SZÚ Praha). 2011;20(1):27-32.
 • Fabiánová K. Akutní zánět zevního zvukovodu v souvislosti s vodními sporty. Zprávy CEM (SZÚ Praha). 2011;20(6):215.
 • Hubálek Z, Kríz B, Halouzka J. Serologic survey of humans for flavivirus West Nile in Southern Moravia (Czech Republic). Cent Eur J Public Health. 2011;19(3):131-3.

2010

2009

 • Stránský J, Kynčl J. Nastaly nějaké změny v epidemiologii a terapii chronické hepatitidy B? Prakt. Lék. 2009, 89, No. 7, 357-360.
 • Kynčl J. Prevence chřipky pomocí intradermální vakcinace. Čas Lék čes, 2009, 148, s.191-193.
 • Kríz B, Benes C, Daniel M. Alimentary transmission of tick-borne encephalitis in the Czech Republic (1997-2008). Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2009;58(2):98-103.
 • Paradowska-Stankiewicz I, Orlíková H, Rudowska J. Mumps in Poland in 2007. Przegl Epidemiol. 2009;63(2):173-5. (Article in Polish).
 • Kysely J, Pokorna L, Kyncl J, Kriz B. Excess cardiovascular mortality associated with cold spells in the Czech Republic. BMC Public Health 2009; 9: 19.
 • Fabiánová K, Zavadilová J, Maixnerová M, Kříž B. Epidemiologie pertuse v ČR a srovnání s ostatními evropskými státy. Vakcinologie. 2009;3(1):28.
 • Daniel M, Benes C, Danielová V, Kríz B. Sixty years of research of tick-borne encephalitis--a basis of the current knowledge of the epidemiological situation in Central Europe. Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2011;60(4):135-55.
 • Fabiánová K, Beneš Č. Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008. Zprávy EM (SZÚ Praha). 2009;18(3):95-9.
 • Zavadilová J, Fabiánová K, Maixnerová M. Doporučení pro laboratorní diagnostiku dávivého kašle. Zprávy EM (SZÚ Praha). 2009;18(1):24-5.
 • Lexová P. Úroveň dodržování schématu pravidelného očkování u dětí ve waldorfských a Montessori školách v 10 krajích ČR. Zprávy EM (SZÚ,Praha). 2009;18(7-8):252-4.
 • Fabiánová K. Dávivý (černý) kašel. Postgraduální medicína. 2009;11(6):17-23.
 • Nardone A, Anastassopoulou CG, Theeten H, Kriz B, Davidkin I, Thierfelder W, O'Flanagan D, Bruzzone B, Mossong J, Boot HJ, Butur D, Slaciková M, Panait ML, Hellenbrand W, DE Melker H, Sobotová Z, Icardi G, Andrews N, Pebody RG, VAN Damme P, Kafatos G, Miller E, Hatzakis A. A comparison of hepatitis B seroepidemiology in ten European countries Epidemiol Infect. 2009;137(7):961-9. doi: 10.1017/S0950268808001672. Epub 2008 Dec 23.
 • Fabiánová K, Kříž B, Beneš Č. Vývoj onemocnění pertusí v ČR v letech 1982-2009. Zprávy EM (SZÚ Praha). 2009;18(12):368-70.

2008

2007

 • Vít M, Olejník, Dlhý J, Karpíšková R, Částková J, Príkazský V, Príkazská M, Beneš Č, Petráš P. Outbreak of listeriosis in the Czech Republic, late 2006 - preliminary report. Euro Surveillance. 2007;12(6):3132.
 • Kynčl J, Havlíčková M, Otavová M. Chřipka a možnosti její prevence. Vakcinologie. 2007;1(3):156-66.
 • Orlíková H. Rodinný výskyt klíšťové encefalitis po konzumaci nepasterovaného kozího mléka z domácího chovu. Zprávy CEM. 2007;16(12):1-4.
 • Fabiánová K, Melicherčíková V. Problematika infekčních onemocnění, která se mohou vyskytnout při vykonávání činností epidemiologicky závažných. Zprávy CEM (SZÚ Praha), 2007;16(9):415-7.
 • Havlíčková M, Otavová M, Kynčl J. Surveillance akutních respiračních infekcí (ARI) v České republice v sezóně 2006/2007. Zprávy CEM (SZÚ, Praha). 2007;16(6):261-8.
 • Fabiánová K, Maixnerová M, Kříž B. Příčina úmrtí: pertuse?! Zprávy CEM (SZÚ Praha). 2007;16(8):359-62.
 • Fabiánová K, Príkazský V, Maixnerová M, Beneš Č, Částková J. Epidemiologická situace ve výskytu pertuse a parapertusse v období 1996 - 2005 na území ČR a Jihomoravského kraje. Zprávy CEM (SZÚ Praha). 2007;16 (2):83-91.
 • Kříž B, Fabiánová K, Maixnerová M, Beneš Č, Malý M. Pertuse – navracející se infekce? Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2007;56(2):51-65.

2006

 • Daniel M, Zitek K, Danielová V, Kríz B, Valter J, Kott I. Risk assessment and prediction of Ixodes ricinus tick questing activity and human tick-borne encephalitis infection in space and time in the Czech Republic. Int J Med Microbiol. 2006;296 Suppl 40:41-7. Epub 2006 Mar 29. Review.
 • Analitis A, Katsouyanni K, Dimakopoulou K, Samoli E, Nikoloulopoulos AK, Petasakis Y, Touloumi G, Schwartz J, Anderson HR, Cambra K, Forastiere F, Zmirou D, Vonk JM, Clancy L, Kriz B, Bobvos J, Pekkanen J. Short-term effects of ambient particles on cardiovascular and respiratory mortality. Epidemiology. 2006;17(2):230-3.
 • Kynčl J, Havlíčková M, Otavová M. Surveillance chřipky. In: Částková J., ed. Surveillance programy vybraných nákaz. Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica 2006, č. 6, 52-56.
 • Príkazský V, Fabiánová K, Roubalová K. Varianta Chlamydia trachomatis s delecí (ztrátou části DNA) na kryptickém plasmidu: důsledky pro použití diagnostických PCR testů. Zprávy CEM (SZÚ Praha). 2006;5(12):515.
 • Maresova V., Maly M., Kyncl J., Bronska E., Benes C. and study team: Varicella and its complications: a five-year retrospective analysis of hospitalized patients. Antibiotiques, 2006, 8, 131-135.
 • Havlíčková M, Otavová M, Kynčl J. Surveillance akutních respiračních infekcí (ARI) v České republice v sezóně 2005/2006. Zprávy CEM (SZÚ, Praha), 2006, 15, č. 6, 248-254.
 • Melicherčíková V, Fabiánová K. Dekontaminace nákupních košíků. Dezinfekce dezinsekce deratizace. 2006;15(2):73-4.
 • Fabiánová K, Príkazský V. Epidemie fusáriových keratitid. Zprávy CEM (SZÚ Praha). 2006;15(7):308-9.
 • Fabiánová K, Melicherčíková V. Krátké sdělení týkající se bakteriální kontaminace rukojetí nákupních košíků. Zprávy CEM (SZÚ Praha). 2006;5(5):204-5.
 • Orlíková H, Martinková I. Závěrečná zpráva o mimořádné epidemiologické situaci – rodinný výskyt klíšťové encefalitidy u rodiny z Opavy-Komárova po konzumaci tepelně neopracovaného kozího mléka - listopad 2005. Zprávy CEM(SZÚ Praha). 2006;15(5):1-4.
 • Paget WJ, Meijer A, Falcão JM, de Jong JC, Kyncl J, Meerhoff TJ, Meuwissen LE, Nicoll A, van der Velden J. Seasonal influenza activity for 2005-2006 season seems to be ending in most European countries. Eurosurveillance Weekly 2006, 11, č. 4, 13 April 2006. (http://www.eurosurveillance.org/ew/2006/060413.asp#3)
 • Meijer A, Falcão JM, de Jong JC, Kyncl J, Meerhoff TJ, Meuwissen LE, Nicoll A, van der Velden J, Paget WJ. Clinical influenza activity in Europe is still low, with influenza B virus being dominant: an update from EISS. Eurosurveillance Weekly 2006;11(2).

2005

 • Oxford JS, Manuguerra C, Kistner O, Linde A, Kunze M, Lange W, Schweiger B, Spala G, Rebelo de Andrade H, Pérez Breňa PR, Beytout J, Brydak L, Caraffa de Stefano D, Hunghes O, Kynčl J, Montomoli E, Gil de Miguel A, Vranckx R, Osterhaus A. A new European perspective of influenza pandemic planning with a particular focus on the role of mammalian cell culture vaccines. Vaccine. 2005; 23:5440 – 9.
 • Daniel M, Kriz B, Danielova V, Materna J, Rudenko N, Holubova J, Schwarzova L, Golovchenko M. Occurrence of ticks infected by tickborne encephalitis virus and Borrelia genospecies in mountains of the Czech Republic. Euro Surveill. 2005;10(3):E050331.1.
 • Dzupová O, Benes J, Kríz B, Horová B, Olexová A. An unusual course of invasive infection due to nontoxinogenic strain of Corynebacterium diphtheriae. Klin Mikrobiol Infekc Lek. 2005 Dec;11(6):222-5.
 • Havlíčková M, Otavová M, Kynčl J. Surveillance akutních respiračních infekcí (ARI) v České republice v sezóně 2004/2005. Zprávy CEM (SZÚ, Praha). 2005;14(6):286-93.
 • Stránský J, Kynčl J. Nastaly nějaké změny v epidemiologii infekce virem hepatitidy C?  Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 2005, 11, č. 2, s. 62-66.
 • Kovats RS, Edwards SJ, Charron D, Cowden J, D'Souza RM, Ebi KL, Gauci C, Gerner-Smidt P, Hajat S, Hales S, Hernández Pezzi G, Kriz B, Kutsar K, McKeown P, Mellou K, Menne B, O'Brien S, van Pelt W, Schmid H. Climate variability and campylobacter infection: an international study. Int J Biometeorol. 2005 Mar;49(4):207-14. Epub 2004 Nov 23.
 • Stránský J, Kynčl J, Stříteský J, Hořejšová M. Chronická hepatitida C. Retrospektivní studie 225 pacientů. Praktický lékař, 2005;85(4):207-11.
 • Kynčl J, Procházka B, Goddard NL, Havlíčková M, Částková J, Otavová M, Kříž B. A study of excess mortality during influenza epidemics in the Czech Republic, 1982-2000. Eur J Epidemiol, 2005, 20(4):365 - 71.
 • Kriz B, Petrás P. Epidemiology and microbiology at the National Institute of Public Health, Prague, Czech Republic. Cent Eur J Public Health. 2005;13(2):55-60.
 • Kynčl J, Paget WJ, Havlíčková M, Kříž B. Harmonisation of the acute respiratory infection reporting system in the Czech Republic with the European community network. Euro Surveill. 2005;10(3):30-3.
 • Fabiánová K, Matyášová I, Kříž B. Neobvyklé výskyty aseptických meningitid v ČR. Zprávy CEM (SZÚ Praha). 2005;14(4): 194-5.

Vybrané starší publikace

 

 

Nahoru