SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Oddělení Centra epidemiologie a mikrobiologie » Oddělení epidemiologie infekčních nemocí » Aktuality » Výzva k přihlášení do programu ECDC Fellowship...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výzva k přihlášení do programu ECDC Fellowship Programme (EPIET a EUPHEM), EU track, kohorta 2023

Call for ECDC Fellowship Programme (EPIET & EUPHEM), EU track, cohort 2023.


Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) zahájilo přihlašování na pozice stážistů dalšího dvouletého cyklu postgraduálního vzdělávacího programu „ECDC Fellowship Programme“ (EPIET a EUPHEM), EU track, pro roky 2023-2025.

Termín pro podání přihlášek je 23. října 2022 (24:00 CEST).

Při přihlášení se postupuje přesně podle instrukcí ECDC, přihlášky na příslušných formulářích a s požadovanými přílohami se podávají online. Bližší informace jsou na https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/call-application-fellows-ecdc-fellowship-programme-epiet-and-euphem-paths-eu

Zájemci se mohou hlásit do jednoho ze dvou směrů:

  • EPIET (European Programme for Intervention Epidemiology Training), zaměřený na terénní a intervenční epidemiologii, kdy účastník pracuje v některém národním nebo regionálním institutu zapojeném do surveillance a kontroly infekčních nemocí v Evropské Unii/ Evropském hospodářském prostoru
  • EUPHEM (European Programme for Public Health Microbiology), který je věnován mikrobiologii ve veřejném zdravotnictví a je realizován v některé z laboratoří v rámci sítě evropských mikrobiologických pracovišť, pokrývajících funkce ve veřejném zdraví

Během svého dvouletého působení v programu EPIET nebo EUPHEM získají účastníci teoretické znalosti na několika školeních a praktické zkušenosti při práci na školícím pracovišti.

Aktivity a projekty se zaměřují na témata přenosných nemocí a účastníci jsou zapojeni do surveillance, šetření epidemií a kontroly infekčních hrozeb. Dále se aktivně angažují v aplikovaném výzkumu, vzdělávání odborníků ve veřejném zdravotnictví, trénují se v komunikaci s odbornou komunitou i laiky a v managementu v případě mikrobiologie.

Zájemci o účast v programu musí být občany některé ze zemí EU/EHP a požaduje se předcházející zkušenost v epidemiologii nebo mikrobiologii ve veřejném zdravotnictví. Jednacím jazykem je angličtina a znalost jazyka hostitelské země je výhodou.

Výběrové řízení je tříkolové, postupuje se přesně dle instrukcí ECDC. Úspěšní kandidáti zahájí svou stáž na některém zahraničním národním nebo regionálním institutu veřejného zdraví počínaje od 11. září 2023.

Cíle programu ECDC Fellowship Programme jsou následující:

  • Přispívat k posilování prevence, připravenosti, surveillance a kontroly infekčních nemocí a dalších přeshraničních zdravotních hrozeb nebo záležitostí veřejného zdraví v členských zemích EU/EHP a na úrovni EU a podporovat provádění rozhodnutí 1082/2013/ EU o vážných přeshraničních hrozbách
  • Přispívat k posílení kapacit reakce, účinné práce v terénu a kontrole přenosných nemocí na evropské, národní, regionální a lokální úrovni s cílem čelit hrozbám pro veřejné zdraví, zejména ve smyslu reakce EU na přeshraniční zdravotní hrozby
  • Přispívat k posilování evropské a celosvětové sítě odborníků v oblasti veřejného zdraví prostřednictvím využívání nejmodernějších sdílených standardů a metod, osvědčených postupů a společných cílů v oblasti veřejného zdraví
  • Přispívat k předávání znalostí a budování kapacit v rámci členských států a mezi jednotlivými zeměmi
  • Usnadnit inovativní mezioborovou a mezisektorovou spolupráci a komunikaci za účelem dosažení výše uvedených cílů a přizpůsobení se novým potřebám
  • Přispívat ke snižování rozdílů v rámci Evropy v oblasti prevence, připravenosti, surveillance a kontroly přenosných nemocí

Absolventi programů EPIET a EUPHEM posilují odbornou kapacitu v oblasti sledování a kontroly přenosných nemocí zejména v zemích EU, včetně České republiky.

Zdroj:

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/call-ecdc-fellowship-programme-epiet-euphem-cohort-2023

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/call-application-fellows-ecdc-fellowship-programme-epiet-and-euphem-paths-eu

 

MUDr. Hana Orlíková

 

 

 

Nahoru