SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro antibiotika » EUCAST dokumenty » Metodické pokyny pro vyšetřování citlivosti
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Metodické pokyny pro vyšetřování citlivosti

Chronologicky uspořádané pokyny týkající se specifických otázek a problémů při testování citlivosti


Stanovení breakpointů kombinací antibiotika s inhibitorem Stanovení breakpointů kombinací antibiotika s inhibitorem (111.56 KB) (14.12.2021) (předchozí verze 2.října 2017)

Breakpointy v závorkách Breakpointy v závorkách (316.43 KB) (1.12.2021)

Jak postupovat nejsou-li k dispozici breakpointy v Tabulkách breakpointů EUCAST Jak postupovat nejsou-li k dispozici breakpointy v Tabulkách breakpointů EUCAST (371.74 KB) (1.12.2021) (předchozí verze 5.6.2016)

Screeningové fenotypové testy k detekci rezistence  Screeningové fenotypové testy k detekci rezistence (250.98 KB) (1.12.2021)

Breakpointy kolistinu Breakpointy kolistinu (83.31 KB) (říjen 2021)

Vyšetření antibiotické citlivosti u Legionella pneumophila Vyšetření antibiotické citlivosti u Legionella pneumophila (80,5 KB) (květen 2021)

Návod pro vyšetření MIC cefiderocolu bujónovou mikrodilucí Návod pro vyšetření MIC cefiderocolu bujónovou mikrodilucí (245.43 KB)

Proč EUCAST neuvádí systémové breakpointy  pro perorální cefalosporiny u Enterobacterales? Perorální cefalosporiny a breakpointy u Enterobacterales (67.49 KB) (14.6.2020) (předchozí verze 16.2.2016)

Oblast technické nejistoty (ATU - Area of Technical Uncertainty) - Návod pro  laboratoře jak postupovat  u vyšetření antibiotické citlivosti  s ATU Oblast technické nejistoty (ATU - Area of Technical Uncertainty) - Návod pro laboratoře jak postupovat u vyšetření antibiotické citlivosti s ATU (21 prosince 2018; aktualizace 2 ledna 2019 a 1 června 2020) (324.77 KB)

Návod k implementaci a používání revidovaných breakpointů aminoglykosid Návod k implementaci a používání revidovaných breakpointů aminoglykosidů (604.22 KB) (8.6.2020)

Daptomycin u enterokokové endokarditidy a infekcí krevního řečiště Daptomycin u enterokokové endokarditidy a infekcí krevního řečiště (309.94 KB), dostupné také v CMI jako Stanovisko EUCAST, 2020, (duben 2020)

Varování před používáním gradientních testů s benzylpenicilinem u Streptococcus pneumoniae Varování před používáním gradientních testů s benzylpenicilinem u Streptococcus pneumoniae (106.52 KB) (21. listopadu 2019)

Pracovní řád mezi farmaceutickým průmyslem, EUCAST a EMA Pracovní řád mezi farmaceutickým průmyslem, EUCAST a EMA (67.43 KB) (25.10.2019)

Pokyny pro konfirmaci ESBL pomocí disků s cefotaximem a ceftazidimem v kombinaci s klavulánovou kyselinou Pokyny pro konfirmaci ESBL pomocí disků s cefotaximem a ceftazidimem v kombinaci s klavulánovou kyselinou (78.07 KB) (12.února 2019)

Pokyny k dávkování tigecyklinu - ve vztahu s breakpointy  pro tigecyklin EUCAST 2019 (23 prosince, 2018) Pokyny k dávkování tigecyklinu 2019 (23 prosince, 2018) (76,76 KB)

Modifikace kategorií citlivosti C, I a R od roku 2019 (22. října 2018). Tato prezentace rovněž informuje laboratoře jak implementovat Oblast technické nejistoty (ATU, Area of Technical Uncertainity Modifikace kategorií citlivosti C, I a R od roku 2019 (1. ledna 2019). (22. října 2018). Tato prezentace rovněž informuje laboratoře jak implementovat Oblast technické nejistoty (ATU, Area of Technical Uncertainity) (557.64 KB)

Systém EUCAST pro vytváření zkratek antibiotik Systém EUCAST pro vytváření zkratek antibiotik (42,91 KB) (13. července 2018)

Důležité aspekty pro stanovení breakpointů kombinací antibiotika s inhibitorem Důležité aspekty pro stanovení breakpointů kombinací antibiotika s inhibitorem (221,99 KB) (2.října 2017)

Breakpointy pro lokálně používaná antibiotika Breakpointy pro lokálně používaná antibiotika (57.27 KB) (Revidováno 21. listopadu 2019)

Jak postupovat nejsou-li k dispozici breakpointy v Tabulkách breakpointů EUCAST Jak postupovat nejsou-li k dispozici breakpointy v Tabulkách breakpointů EUCAST (83.50 KB) (5. července 2016)

Stanovení MIC kolistinu (polymyxinu E) Stanovení MIC kolistinu (polymyxinu E) společné doporučení EUCAST a CLSI (38,27 KB) (22. března 2016)

Vyšetřování citlivosti k antibiotikům u Burkholderia cepacia komplex (BCC) Burkholderia cepacia komplex (BCC) (84,13 KB) (20. července 2013)

Přímé vyšetřování antibiotické citlivosti Přímé vyšetřování antibiotické citlivosti (159,82 KB) (16. února 2012)

Stenotrophomonas maltophilia Stenotrophomonas maltophilia (144,46 KB) (1. února 2012)

 

 

 

Nahoru