SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro antibiotika » EUCAST dokumenty
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

EUCAST dokumenty

České překlady vybraných dokumentů EUCAST. 


 Široká problematika antibiotik včetně teoretických východisek pro kategorizaci klinické citlivosti a rezistence bakterií  je podrobně zpracována v mnoha dalších dokumentech EUCAST v anglickém jazyce, které lze nalézt na https://www.eucast.org


Uživatelé metod EUCAST by měli používat diskovou difuzní metodu EUCAST nebo jiné metody kalibrované na breakpointy EUCAST a terminologii v souladu s tabulkami breakpointů EUCAST.

 

Copyright

Autorská práva všech dokumentů, údajů, prezentací a videí zveřejněných na internetových stránkách EUCAST vlastní EUCAST. Vše je volně k dispozici, pokud je uveden odkaz na webové stránky EUCAST a není předmětem prodeje.
Jakékoli další zveřejnění dokumentů, údajů, prezentací a videí musí být uvedeno s prohlášením, že "Tyto údaje (resp. tento dokument, prezentace nebo video) byly částečně vyrobeny na základě smluv s  ECDC a EUCAST je bezplatně zpřístupňuje uživatelům na webových stránkách EUCAST https://www.eucast.org. Doporučení EUCAST jsou často aktualizována a jejich nejnovější verze jsou k dispozici na https://www.eucast.org.

 

Copyright

The copyright of all documents, data, presentations and videos published on the EUCAST website remains with EUCAST. All are freely available for re-use if reference to the EUCAST website is given and they are not resold.
Any secondary publication of documents, data, presentations and videos must be referenced with the declaration that "These data have (or this document, presentation or video has) been produced in part under ECDC service contracts and made available at no cost by EUCAST at no cost to the user and can be accessed on the EUCAST website www.eucast.org. EUCAST recommendations are frequently updated and the latest versions are available at www.eucast.org."

 

 

 

Nahoru