SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro antibiotika » Výzkumné projekty
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výzkumné projekty

Seznam a popis projektů, na kterých Národní referenční laboratoř pro antibiotika participuje.


 

Granty:

Název grantového projektu:
Charakterizace kmenů Haemophilus influenzae s neenzymatickou rezistencí vůči betalaktamovým antibiotikům v České republice.
Registrační číslo: NU21-09-00028
Rok zahájení a ukončení: 2021 - 2024
Hlavní řešitel: doc.MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.

 

Název grantového projektu:
Vývoj multirezistentního Streptococcus pneumoniae sérotypu 19A v éře vakcinace proti pneumokokům.
Registrační číslo: 16-27109A
Rok zahájení a ukončení: 2016 - 2019
Hlavní řešitel: doc.MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.

 

Název grantového projektu:
Analýza mobilních genetických elementů nesoucích geny metalo-beta-laktamáz v České republice.
Registrační číslo: NT11032 - 6/2010
Rok zahájení a ukončení: 2010 - 2015
Hlavní řešitel: Ing. Jaroslav Hrabák, Ústav mikrobiologie, FN Plzeň
Spoluřešitel: MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.

 

Název grantového projektu:
Evoluce oxacilin-rezistentních Staphylococcus aures (MRSA) v České republice a její důsledky.
Registrační číslo: NS9642 - 4/2008
Rok zahájení a ukončení: 2008 - 2011
Hlavní řešitel: MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.

 

Název grantového projektu:
Přítomnost enzymů sortáz B, C a D u klinických izolátů Streptococcus pneumoniae a její vliv na virulenci a rezistenci k antibiotikům.
Registrační číslo: NS9643 - 4/2008
Rok zahájení a ukončení: 2008 - 2011
Hlavní řešitel: MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.

 

Název grantového projektu:
Nozokomiální enterobakterie produkující širokospektré beta-laktamázy v České republice a jejich klinický význam.
Registrační číslo: NS/9717-4/08
Rok zahájení a ukončení: 2008 - 2011
Hlavní řešitel:  Ing. Jaroslav Hrabák, Ústav mikrobiologie, FN Plzeň
Spoluřešitel: MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.

 

Název grantového projektu:
Stav a povaha rezistence nemocničních Acinetobacter baumannii ke karbapenemům.
Registrační číslo: NR 8554-3/05
Rok zahájení a ukončení: 2005 - 2007
Řešitel: RNDr. Alexandr Nemec, PhD.
Spolupracovníci:

 

Název grantového projektu:
Stav a povaha rezistence k antimikrobiálním látkám u kmenů Pseudomonas aeruginosa izolovaných z invazivních infekcí.
Registrační číslo: NR9428-3/07
Rok zahájení a ukončení: 2005 - 2007
Řešitel: RNDr. Alexandr Nemec, PhD.
Spolupracovníci:

 

Název grantového projektu:
Analýza příčin vzniku a šíření rezistence k antibiotikům u Streptococcus pneumonie a Streptococcus pyogenes.
Registrační číslo: NI/6799-3
Rok zahájení a ukončení: 2001 - 2003
Hlavní řešitel:

 

Název grantového projektu:
Studium vlastností kmenů Haemophilus influenzae získaných v celostátním programu surveillance.
Registrační číslo: NI/6803-3
Rok zahájení a ukončení: 2001 - 2003
Hlavní řešitel:

 

EEA / Norway Grants

Název sub-projektu:
The use of genotyping in Streptococcus pneumoniae of serotype 19A to estimate the vaccine replacement.
Registrační číslo: A/CZ0046/2/0007
Rok zahájení a ukončení: 2009 - 2010
Hlavní řešitel v ČR:  MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.
Webové stránky sub-projektu: http://www.pneumopilus.info

 

Granty Commission of the European Communities:

Název grantového projektu:
PREVIS – Pneumococcal Resistence, Epidemicity and Virulence - an International Study.
Registrační číslo: LSHM-CT-2003-503413
Rok zahájení a ukončení: 2005 - 2007
Hlavní řešitel v ČR:
Spolupracovníci: MUDr. Helena Žemličková, Ph.D., Mgr. Vladislav Jakubů

 

Název grantového projektu:
Fitness of antibiotic resistant group A streptococci.
Registrační číslo: FP-2004-LIFESCIHEALTH-5
Rok zahájení a ukončení: 2005 - 2007
Řešitel v ČR: MUDr. Pavla Křížová, CSc.
Spolupracovníci:

 

Granty GAČR:

Název grantového projektu:
Vlastnosti a rezistence kmenů Staphylococcus aureus ze závažných infekcí
Registrační číslo: 310/01/1363
Rok zahájení a ukončení: 2001 - 2003
Hlavní řešitel: MVDr. Oto Melter, Ph.D.
Spolupracovníci: , MUDr. Helena Žemličková, Ph.D., Mgr. Vladislav Jakubů

 

Granty MŠMT:

Název grantového projektu:
Poradenské centrum pro identifikaci a epidemiologii betalaktamáz produkovaných gramnegativními bakteriemi.
Registrační číslo: 2E08003
Rok zahájení a ukončení: 2007 - 2009
Spolupráce:

 

 

 

Nahoru