SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro meningokokové... » Očkování proti meningokokovým onemocněním
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očkování proti meningokokovým onemocněním


Vývoj vakcín proti meningokokům má již dlouhou historii (započal v 60. letech minulého století) a stále není k dispozici univerzální vakcína, která by byla účinná proti všem antigenním variantám meningokoků. V posledních letech však již máme v České republice k dispozici dvě vakcíny, jejichž kombinací a při vhodném očkovacím schématu spolu s přeočkováním lze dosáhnout téměř univerzální a celoživotní ochrany: konjugovaná tetravakcína A,C,W,Y a MenB vakcína. Pokud bude proočkovanost populace nízká, nebude možno spoléhat se na kolektivní imunitu, kdy jsou ochráněni i neočkovaní jedinci. Ochrana těch, kteří si přejí být chráněni (v případě dětí jde o přání jejich zodpovědných rodičů), musí tedy být co nejširší a co nejdelší. Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy (NRL) poskytla České vakcinologické společnosti (ČVS) data surveillance IMO v České republice, která byla podkladem k návrhu ČVS na rozšíření úhrad očkování a k aktualizaci doporučení očkování proti meningokokovým onemocněním.

Dne 27.4.2020 vstoupil v platnost zákon (č. 205/2020 Sb.), který s účinností od 1.5. 2020 ukládá povinnost zdravotním pojišťovnám hradit očkování dětí proti meningokokům skupiny B (do dovršení šestého měsíce věku) a A,C,W,Y (v druhém roce života). Přesné znění zákona je k dispozici na webových stránkách ČVS: https://www.vakcinace.eu/

Aktualizované doporučení České vakcinologické společnosti pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním z 1. 6. 2020  je k dispozici na webových stránkách ČVS: http://www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska

Uvádíme aktualizované doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním v české  i anglické verzi .

Doporučená strategie očkování proti meningokokovým onemocněním je dostupná i mezinárodně na stránkách ECDC 

Revize textu dne 29. 7. 2020

Nahoru