SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Zdravotně výchovné materiály » Kampaně a dny podporující zdraví » spoKOJENÍ
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

spoKOJENÍ

Státní zdravotní ústav za finanční podpory grantového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR č. 1/16/PDD věnoval podpoře kojení interaktivní kampaň spoKOJENÍ. Souhrn informací z kampaně na podporu kojení viz. článek.


Státní zdravotní ústav za finanční podpory grantového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR č. 1/16/PDD připravil pro rodiče nejmladších dětí interaktivní webovou kampaň spoKOJENÍ.

Jejím cílem bylo zvýšit informovanost rodičů o mimořádném významu kojení, představit problematiku z různých úhlů pohledu a motivovat maminky k dlouhodobému kojení.

Rodiče, kteří se do projektu zaregistrovali, dostávali na svou e-mailovou adresu postupně 10 zajímavých, graficky zpracovaných stručných textů, z nichž každý se věnoval jinému tématu souvisejícímu s kojením (např. významu kojení pro dítě, přínosu pro matku, specifikům růstu kojených dětí, vztahu kojení a ekologie, roli kojení v prevenci obezity, finančnímu přínosu kojení aj.). Informace byly zároveň zveřejňovány na webu projektu spoKOJENÍ, který byl v provozu po celou dobu kampaně.

Návštěvnost webových stránek byla velmi vysoká, za dobu konání kampaně přes 15 000 návštěv. Do projektu se zaregistrovali rodiče ze všech krajů České republiky s výjimkou kraje Karlovarského (tj. kraje s nejmenším počtem obyvatel). Kampaň zasáhla nejen rodiče největších měst (Praha, Brno, Ostrava) a krajských měst (např. Pardubice, Zlín), ale aktivně se účastnili i rodiče z menších obcí, včetně sídel s počtem trvalých obyvatel menším než 100.

Ke konci projektu měli zaregistrovaní rodiče možnost zkusit si krátký kvíz o kojení. Informace nabyté během kampaně všichni rodiče úspěšně využili a kvíz absolvovali bez chybných odpovědí. Úspěšní řešitelé byli odměněni drobnými dárky. Informace, které kampaň přinesla, jsou nadále zájemcům o problematiku kojení k dispozici zde

Nahoru