SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pesticidy » Přípravky na ochranu rostlin » Informace pro žadatele o odbornou způsobilost POR » Odborná způsobilost POR a ochrana zdraví
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Odborná způsobilost POR a ochrana zdraví

Dne 1. 12. 2017 vstupuje v účinnost zákon č. 299/2017, což je novela zákona č. 326/2004 Sb. (o rostlinolékařské péči), které mimo jiné mění část, která se týká odborné způsobilost k výkonu odborné rostlinolékařské činnosti a odborné způsobilost pro nakládání s přípravky (§ 81-86b).


Protože novela (platná od 1. 12. 2017) zasahuje i do části, která se týká ochrany zdraví lidí, rozhodl se rezort zdravotnictví reagovat.

1)

Výtah z textu §82 odst. 6 nebo §86a odst. 2 zákona: „K poskytování znalostí týkajících se ochrany zdraví lidí jsou oprávněny pouze fyzické osoby pověřené Ministerstvem zdravotnictví.“

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) oslovilo během října 2017 vedení KHS a SZÚ o zaslání návrhů na osoby (resp. odborníky), které je vhodné jmenovat pro tuto činnost.
Po důkladném zvážení zaslaných návrhů provedlo v průběhu listopadu jmenování příslušných osob.
Seznam fyzických osob
pověřených Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZ) platný od 1. prosince 2017 byl uveřejněn dne 30. 11. 2017 na internetové stránce SZÚ - viz "související články" níže.
Dále bude seznam pověřených fyzických osob uveřejněn na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví v sekci Veřejné zdraví.

MZ upozornilo všechny ředitele odboru hygieny práce a pracovního lékařství jednotlivých krajských hygienických stanic a Hygienické stanice hlavního města Prahy, aby změny v seznamu pověřených fyzických osob (přidání, odebrání pověření) vždy konzultovalo s MZ.  

2)

Zároveň po dohodě MZ, SZÚ a NCO NZO se v lednu 2018 uskutečnil dvoudenní seminář/kurz pro tyto pověřené osoby (ve dnech 10.-11. 1. 2018, hlavní přednášející MUDr. Trávníčková a MUDr. Hornychová).

Na základě podnětu MZ a ve spolupráci SZÚ se NCO NZO se ve dnech 2.-3. 10. 2019 zopakuje seminář/kurz pro tyto pověřené osoby.
Přednášející opět MUDr. Trávníčková a MUDr. Hornychová (obě ze SZÚ).
Přihlášeným na tento kurz již byly předem zaslány materiály ke kurz včetně podkladů na připravený workshop.

Zpracovali: Mgr. Fošum (MZ) a Dr. Trávníčková (SZÚ); vloženo 30. 10. 2017, poslední aktualizace 20. 9. 2019)

Nahoru