SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pesticidy » Přípravky na ochranu rostlin
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Přípravky na ochranu rostlin

slunecnice.jpg Do sekce přípravky na ochranu rostlin budou umisťovány materiály a informace týkající se těchto přípravků (POR) a pomocných prostředků (PP). V některých souvislostech může být odkaz na materiály na jiných webech.


Přípravky na ochranu rostlin (POR) jsou podle článku 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 určeny pro některé z těchto použití:

a) ochrana rostlin či rostlinných produktů před všemi škodlivými organismy či ochrana před působením těchto organismů, ledaže jsou hlavním důvodem použití těchto přípravků spíše hygienické účely než ochrana rostlin či rostlinných produktů;
b) ovlivňování životních procesů rostlin, například jako látky ovlivňující růst, avšak jinak než jako živiny;
c) uchovávání rostlinných produktů, pokud se na tyto látky nebo produkty nevztahují zvláštní předpisy Společenství o konzervantech;
d) ničení nežádoucích rostlin či částí rostlin s výjimkou řas, pokud přípravky nejsou aplikovány na půdu nebo na vodu k ochraně rostlin;
e) regulace nebo prevence nežádoucího růstu rostlin s výjimkou řas, pokud přípravky nejsou aplikovány na půdu nebo na vodu k ochraně rostlin.

Konference k problematice pesticidů

proběhla na Ministerstvu zemědělství dne 19. 5. 2016 za účasti zástupce z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a dále předních odborníků pro oblast pesticidů ze Slovenska, Německa, Rakouska a z České republiky.
Přednáška Dr. Hornychové a Dr. Trávníčkové (SZÚ) s názvem Činnost a role Státního zdravotního ústavu v oblasti přípravků na ochranu rostlin ke stažení SZU_konference_pesticidy_2016 SZU_konference_pesticidy_2016.
Další informace o konferenci ke stažení na eAGRI, byla i na webu ÚKZÚZ.

Stránka vytvořena 30. září 2015. Poslední aktualizace 23. května 2016.
Autor: MUDr. Trávníčková


Související internetové stránky

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

European Food Safety Authority (EFSA) – položka „Pesticides”

Evropská komise – položka „Pesticides”


Nahoru