SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Podpora zdraví na pracovišti » Evropské projekty » Soutěž pro podniky - Duševní zdraví a pohoda na...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Soutěž pro podniky - Duševní zdraví a pohoda na pracovišti

Nová soutěž pro podniky ke zlepšení psychosociálního prostředí na pracovišti, snížení stresu a zvýšení pohody.


Mezinárodní soutěžní kampaň pro podniky - Duševní zdraví a pohoda na pracovišti - pro české podniky vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví ČR spolu s Českým kontaktním centrem Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti dne 10. prosince 2009 ve Státním zdravotním ústavu.
Kampaň následuje úspěšnou mezinárodní iniciativu Move Europe a jejím cílem je tentokrát upozornit na závažnost podpory duševního zdraví a na dobré vztahy na pracovišti. Duševní problémy spojené se stresujícími podmínkami na pracovištích přinášejí obrovské náklady způsobené léčbou, pracovní neschopností, poklesem výkonu podniku a poklesem kvality práce. Evropská unie vyzývá k soustředěné snaze o vytváření duševně zdravých pracovišť a pomoci postiženým jedincům opět se zapojit do pracovního procesu. Úspěch této snahy může být zásadně ovlivněn promyšleným přístupem zaměstnavatelů i zaměstnanců.
Účast v soutěži podniku přinese informace o tom, jak vytvořit podmínky pro pohodu na pracovišti, a zároveň možnost otestovat si současnou situaci ve společnosti či organizaci.
Vyplněním on-line Dotazníku duševního zdraví v podniku, který je ve dvou verzích (pdf ke stažení a vytištění; on-line k odeslání) přístupný na informativních stránkách české kampaně www.menthealthwork.cz se podnik přihlásí do 1. etapy soutěže a vzápětí elektronicky obdrží vyhodnocení spolu s radami a doporučeními, jak zlepšit slabá místa ve svých aktivitách. Podniky s vysokým procentuálním hodnocením se budou moci zúčastnit 2. etapy, ve které budou vybrány nejlepší, tzv. Modely dobré praxe, a slavnostně oceněny na národní i evropské úrovni.

Dr. Kožená, 16.12.2009

Nahoru