SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Podpora zdraví na pracovišti » Evropské projekty » Move Europe - Evropská kampaň za zlepšení...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Move Europe - Evropská kampaň za zlepšení podpory zdraví na pracovišti orientované na zdravý životní styl 2006-2008

Move Europe logo V roce 2006 Evropská síť pro podporu zdraví na pracovišti (ENWHP) připravila pod vedením Itálie (University of Perugia) svoji v pořadí již 7. iniciativu.


Tento projekt je zaměřen na podporu zdraví na pracovišti orientovanou na zdravý životní styl v následujících čtyřech oblastech:

  • fyzická aktivita
  • prevence kouření
  • výživa
  • duševní zdraví

Zvláštní pozornost je věnována fyzické aktivitě. Iniciativa je naplánována jako kampaň se soutěží, která stanoví standardy kvality Dobré praxe, identifikuje jim odpovídající příklady a zajistí publikaci výsledků v celé Evropě. Projekt je rozvržen zhruba do tří let a bude zahrnuje 26 NCO (Národních kontaktních center). Ustanovením další spolupráce s externími specialisty se však počet účastníků projektu dále rozšíří.

Na podkladě dostupné literatury a již existujících modelů kvality ENWHP vypracovala tzv. standard vysoké kvality ("quality model"), jehož rozpracováním vznikly nástroje pro hodnocení podpory zdraví orientované na zdravý životní styl v konkrétním podniku: dotazník pro sebehodnocení a návod pro audit v podniku. Zároveň byla vyvinuta strategie, která pomůže připoutat pozornost ke kampani a tím zvýšit její účinnost.

Zahajovací schůzky na začátku roku 2007 seznámily s kampaní v každé zúčastněné zemi příslušné partnery a odborníky ze čtyř okruhů životního stylu. Na evropské zahajovací schůzce v Bruselu byly prezentovány a diskutovány standardy kvality a další nástroje na evropské úrovni. Všechny takto vzniklé aliance v budoucnu pomohou rozšířit prostor pro spolupráci a pro prohloubení a pokrok kampaně. 

Společnosti a podniky ze všech zemí, které aplikují opatření podpory zdraví svých zaměstnanců, byly vyzvány k vyplnění on-line verze dotazníku, která je od března 2007 k dispozici na internetu ve 20 jazycích.

K identifikaci Dobré praxe slouží stupňovitý model výběru: Podnik se může zapojit jako partner kampaně Move Europe (stupeň 1: vyplněný dotazník) a může se tak kvalifikovat pro výběr modelu Dobré praxe, který bude hodnocen auditem NCO a dalších odborníků přímo na místě (stupeň 2: obdrží logo kampaně). Zvláštní ocenění bude uděleno podnikům, jejichž přístup je široce uplatnitelný a přenositelný (stupeň 3: pozvání na evropskou konferenci, prezentace výsledků).

Ke zvyšování povědomí o celé kampani slouží centrálně poskytnuté nástroje PR (loga, články, prezentace, letáky). Za tímto účelem byly všechny informace a tiskové materiály NCO přeloženy a adaptovány podle specifických potřeb každé země. Komunikační nástroje (bulletin, webové stránky) informují všechny zájemce o průběhu kampaně.

Ke konci kampaně proběhne v každé zemi národní konference, organizovaná NCO. Za účasti odborníků, zástupců podniků a ostatních zúčastněných stran by zde měly být diskutovány výsledky kampaně a specifické potřeby každé země.

Na závěrečné evropské konferenci, organizované sekretariátem ENWHP, budou prezentovány výsledky kampaně a oceněny modely Dobré praxe, které byly v každé zemi vybrány jako přenositelné a široce uplatnitelné. Stejně jako předchozí evropské konference Evropské sítě, organizované ve spolupráci s DG-SANCO, i tato událost by měla usnadnit celoevropskou výměnu znalostí a zkušeností a podpořit proces rozšiřování Dobré praxe a řešení problémů s ohledem na národní specifika.

Výsledky kampaně jsou průběžně dokumentovány, zpracovávány a hodnoceny. Doporučení a závěrečná zpráva o situaci podpory zdraví orientované na zdravý životní styl včetně návodů budou vydány a distribuovány sekretariátem a prostřednictvím internetu do všech zúčastněných zemí. Vše bude dostupné v jazycích těchto zemí.

Všechny potřebné informace ke kampani Move Europe naleznete v českém jazyce od března 2007 na stránkách www.move-europe.cz

Revize textu: Dr. Kožená, 6.5.2008

Nahoru