SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Podpora zdraví na pracovišti » Soutěž Podnik podporující zdraví » Soutěž o titul Podnik podporující zdraví roku 2023
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Soutěž o titul Podnik podporující zdraví roku 2023


prihlaska_do_souteze_velke_podniky_2023.docx prihlaska_do_souteze_velke_podniky_2023
dotaznik_sebehodnoceni_pro_velke_podniky_2023.xls 
dotaznik_sebehodnoceni_pro_velke_podniky_2023

prihlaska_do_souteze_pro_male_stredni_podniky_2023.docx prihlaska_do_souteze_pro_male_stredni_podniky_2023
dotaznik_sebehodnoceni_pro_male_stredni_podniky_2023.xls 
dotaznik_sebehodnoceni_pro_male_stredni_podniky_2023


                                     Ministerstvo zdravotnictví České republiky


       vyhlašuje soutěž o titul

PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

        roku 2023

 


 l.                  Předmět soutěže:

Do soutěže se mohou přihlásit všechny podniky a organizace, které jsou českými právními subjekty. Předmětem hodnocení je úroveň péče o zdraví zaměstnanců v organizaci a to jak povinná součást této péče daná legislativou České republiky, tak součást nadstavbová, což jsou opatření na podporu zdraví na pracovišti.

 ll.               Podmínky soutěže:

Organizace má dobře ošetřenou oblast ochrany zdraví na pracovišti podle  právních  předpisů ČR a plní všechna kritéria v této oblasti na 100%.

Organizace se aktivně věnuje oblasti podpory zdraví svých zaměstnanců, monitoruje její výsledky a usiluje o její zlepšování.

Organizace doručí řádně vyplněnou přihlášku na adresu:

Státní zdravotní ústav
Centrum hygieny práce a pracovního lékařství
Šrobárova 48
100 42  Praha 10

nejpozději do 31. 3. 2023. Přílohou přihlášky bude písemná forma Projektu podpory zdraví v organizaci vypracovaná v souladu s Kritérii kvality podpory zdraví na pracovišti a vyplněný Dotazník pro sebehodnocení. (Přihláška a uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto textu).

Přihlášená organizace se zavazuje, že umožní členům hodnotícího týmu provést audit kvality podpory zdraví a péče o zdraví zaměstnanců přímo v organizaci.

Podniky a organizace soutěží ve dvou kategoriích: Velké podniky (počet zaměstnanců nad 250) a Malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců).

 llI.           Hodnocení:

Vyhodnocení výsledků soutěže bude provedeno v termínu od 1. 4. 2023 do 31. 8. 2023. Hodnotící tým bude vycházet z dokumentu Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti a bude oceňovat pokroky v zavádění a uplatňování opatření na podporu zdraví zaměstnanců. Oceněné organizace obdrží čestné uznání s titulem Podnik podporující zdraví I., II. nebo III. stupně podle počtu získaných bodů s dobou platnosti 3 roky. Výsledky soutěže budou publikovány v tisku a na internetové adrese www.szu.cz, www.podnikpodporujicizdravi.cz a www.mzcr.cz .

 

Kontaktní osoby pro projekt Podnik podporující zdraví:

MUDr. Vladimíra Lipšová
OS pracovního lékařství
tel. 267 082 964,vladimira.lipsova@szu_cz

Ing. Jana Zónová
OS pracovního lékařství
tel. 267 082 731, jana.zonova@szu_cz

Jarmila Kubínová
OS hygieny práce
tel. 267 082 415, jarmila.kubinova@szu_cz (mbrozova@szu_cz)

Dana Šourková
OS pracovního lékařství
tel. 267 082 415, dana.sourkova@szu_cz

Klára Jokešová
Oddělení hygieny práce a pracovního lékařství MZ ČR
tel: 224 972 961, klara.jokesova@mzcr_cz

Nahoru