SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

A - Z infekce

KE_mapa_3_1.jpg Do této sekce jsou postupně vkládány články k jednotlivým infekčním onemocněním, současné schválené  EU "case" definice v anglickém znění (definice případů infekčních onemocnění), pokud k danému infekčnímu onemocnění existují, a další aktuální informace k příslušnému onemocnění. Standardy - definice případů infekčních onemocnění vyplývají z Rozhodnutí č. 2002/253/ES Evropského parlamentu a Rady a jsou určeny pro hlášení infekčních onemocnění  podle § 62 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb ., o ochraně veřejného zdraví (ve znění pozdějších předpisů). 


Všeobecné zásady pro použití definic případů (HEM-370-29.10.02/30201)

Při hlášení se používá třístupňový systém klasifikace s následujícími stupni:

a) potvrzené onemocnění, tj. případ ověřený laboratorním průkazem (dále jen „potvrzený případ")

Podezření na infekční onemocnění, které se dělí na:

b) pravděpodobný případ, tj.případ s jasnou klinickou symptomatologií nebo klinický případ v epidemiologické souvislosti s potvrzeným případem

c) možný případ, tj. případ s klinickým obrazem, svědčícím pro onemocnění, nejedná se ale o potvrzený ani o pravděpodobný případ.

Případem s epidemiologickou souvislostí se rozumí případ, který buď přišel do kontaktu s potvrzeným případem nebo byl exponován stejnému vehikulu či stejnému prostředí jako potvrzený případ. V definicích uvedené klinické příznaky slouží pouze jako názorná pomůcka a nepředstavují úplný výčet všech příznaků. Pro většinu onemocnění se v definicích uvádí několik „kriterií pro laboratorní diagnózu". Není-li stanoveno jinak, je k potvrzení případu zapotřebí pouze jedno z kriterií. Laboratorní kriteria pro diagnózu uvedená v tomto dokumentu je možné ověřovat různými testovacími metodami. Jsou-li však uvedeny konkrétní techniky, jejich použití se doporučuje. N.A. v definici případu znamená, že uvedený klasifikační systém nelze použít.

Revize textu dne 3.4.2017


A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  G  |  H  |  CH  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  V  |  W  |  Z  |  Ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru