SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Vakcíny a očkování » 13. Evropský týden očkování. European...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

13. Evropský týden očkování. European Immunization Week 2018.

 23. – 29. 4. 2018


Evropský týden očkování 2018, European Immunization Week 2018 (EIW), je tradiční součástí Světového týdne očkování 2018, World Immunization Week 2018. Koná se každoročně v dubnu pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) s cílem zvýšit obecné povědomí o významu očkování pro zdraví a životní pohodu celé populace. Od svého založení v roce 2005 se EIW rozrostl na všeobecně uznávanou akci.                                                                         


EIW.jpg

Cílem EIW iniciativy je zejména:

  • udržet zájem veřejnosti a politickou podporu očkování prostřednictvím cílených komunikačních a vzdělávacích aktivit,
  • zvýšit povědomí o významu očkování,
  • zvýšit pokrytí populace očkováním.

Rozsáhlé zavedení a aplikace imunizačních programů v posledních 30 letech vedlo k významnému snížení nemocnosti a úmrtnosti na infekční onemocnění, proti kterým je dostupné očkování. Například díky plošnému očkování proti dětské přenosné obrně (poliomyelitidě) byl Evropský region WHO v roce 2002 certifikován jako polio-free. Případy spalniček v evropském regionu byly od roku 2007 sníženy o více než 90 %.

Evropský region vykazuje sice nadále celkově vysokou dětskou proočkovanost a přibližuje se tak k cílům evropského akčního plánu pro očkování, včetně eliminace spalniček a zarděnek na evropském území. Je však třeba pokračovat a udělat více. Například z 10,7 milionu novorozenců narozených každý rok na území evropského regionu neobdrží do jednoho roku života základní tři dávky vakcíny proti záškrtu, tetanu a pertusi téměř 650 000 dětí. V roce 2016 nedostalo 1 z 15 dětí narozených v evropském regionu svou první očkovací látku proti spalničkám. Takové mezery ve vakcinačním pokrytí vedly následně k tomu, že se v regionu objevily epidemie onemocnění.

Díky očkování je řada infekčních onemocnění vzácných nebo téměř neznámých. Tato skutečnost může vést některé rodiče a zdravotníky k názoru, že vakcíny již nejsou nutné, a může paradoxně zvýšit vliv antivakcinačních skupin a jejich webových stránek.

Očkování každoročně ušetří milióny životů a tento úspěch v oblasti veřejného zdraví musí být zachován. Země evropského regionu WHO musí poskytovat přesné, vyvážené a srozumitelné informace o rizicích onemocnění a přínosech očkování. Skutečnost, že každé dítě si zaslouží zdravý start do života, mohou země využít jako hybnou sílu Evropského týdne očkování, aby zvýšily povědomí o významu očkování a posílily své imunizační systémy.

EIW_2018.jpg

EIW 2018 se zaměří na očkování jako na individuální právo a sdílenou odpovědnost, aby pomohlo uzavřít mezery v proočkovanosti populace. Očkování poskytuje individuální ochranu před nebezpečnými infekčními nemocemi. To však není jediná výhoda očkování. Pokud jsou všichni oprávnění jednotlivci v komunitě/populaci očkováni, onemocnění se nešíří. Očkovaní jedinci tak společně chrání ty, kteří jsou nejvíce zranitelní a vnímaví, včetně dětí a těch, kteří očkování být nemohou.

Každý člověk si zaslouží být očkován a sdílí tak společenskou odpovědnost za ochranu jedinců, kteří očkováni být nemohou.WHO_EU_logo.jpg

Odkazy:

Nahoru