SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Vakcíny a očkování » Světový a 15. Evropský týden očkování WHO, 20....
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

EIW.jpg Evropský týden očkování 2020, European Immunization Week 2020 (EIW), je tradiční součástí Světového týdne očkování 2020, World Immunization Week 2020. Koná se každoročně v dubnu pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) s cílem zvýšit obecné povědomí o významu očkování pro zachování dobrého zdraví a životní pohody celé populace.


Evropský týden očkování 2020 má význam pro zvyšování povědomí o vakcínách a očkování. Má podpořit jedince všech věkových kategorií, aby očkování využívali k prevenci před infekčními nemocemi a tím k ochraně života, což je zároveň prioritou Evropského vakcinačního akčního plánu pro období let 2015 – 2020.

Úsilí vynaložené WHO v evropském regionu je v souladu s celosvětovým úsilím organizovaným v rámci Světového týdne očkování (24. – 30. dubna 2020) a iniciativami probíhajícími v jiných regionech WHO.

 #VaccinesWork for All

 

wiw2020_a2poster.jpg

 

Letošní 15. ročník EIW se bude konat v týdnu 20. – 26. dubna 2020. Jeho cílem je pomocí sloganu „Vaccines for All“ („Vakcíny pro všechny“) a „Health for All“ („Zdraví pro všechny“) podpořit očkování jako ochranu pro osoby všech generací po celý život.

 

 EIW1.jpg

 

Pokrok v průběhu 15 let

Evropský týden očkování byl poprvé implementován několika zeměmi v roce 2005. Cílem bylo zvýšit proočkovanost díky lepšímu povědomí o potřebách a právech každého dítěte v souvislosti s ochranou před nemocemi, kterým lze předcházet očkováním. Od svého založení se EIW rozrostl na všeobecně uznávanou kampaň v oblasti veřejného zdraví probíhající v evropském regionu. K účasti v EIW jsou vyzvány všechny země regionu zapojením svých zdravotních ústavů, zdravotnických pracovníků, tvůrců zdravotní politiky, jakož i rodičů a pečovatelů. Klíčové informace o očkovacích látkách jsou tak šířeny různými cestami (informační kampaně, technická setkání, panelové diskuse, vědecké konference, televizní programy atd.). Tento rok se vakcinačního týdne účastní i sociální média – Facebook a Twitter.

Očkování je, co se týká nákladů, nejefektivnějším zdravotním zásahem, základním kamenemUniversal Health Coverage“ (UHC - Všeobecné zdravotní pojištění) a zásadním prostředkem k dosažení optimálního zdraví pro všechny a všude. Pokrok ve vztahu k UHC a „Sustainable Development Goal 3“ (Cíl udržitelného rozvoje 3) představuje zajištění zdravého života a podporu blahobytu pro všechny věkové kategorie a je prioritou v evropském regionu i ve světě. Zvýšení povědomí o důležitosti očkování je hlavním úkolem všech aktivit prováděných v rámci EIW, s cílem zvýšit proočkovanost a přispět k UHC a SDG3 v celém regionu.

 

Vakcinační hrdinové“: zdravotní sestry a porodní asistentky

WHO určila rok 2020 „Mezinárodním rokem zdravotní sestry a porodní asistentky, u příležitosti 200. výročí narození Florence Nightingale. Zdravotní sestry a porodní asistentky pracují na všech úrovních zdravotnických systémů a v různých prostředích, zajišťují kvalitní péči, vedou týmy, účastní se výzkumu, ovlivňují a provádějí zdravotní politiku, vzdělávají budoucí generace zdravotních sester a porodních asistentek, to vše s cílem záchrany života a ochrany zdraví. Své nezastupitelné místo mají též v oblasti poskytování důležitých a pravdivých informací o očkování, poradenství a provádění samotné vakcinace. Velkou měrou se podílí na zajištění bezpečnosti vakcín i jejich bezproblémové aplikaci. Hrají tak zásadní roli v systému UHC, uznání a ocenění této klíčové úlohy bude předmětem všech výstupů týkajících se EIW 2020 (činnosti, materiály, sdělení apod.).

Poděkování zdravotním sestrám a porodním asistentkám za pomoc při udržování zdravých komunit obyvatelstva díky očkování!

 

Klíčové zprávy a poselství

  • Očkování přispívá ke zdraví a pohodě tím, že pomáhá:
   • předcházet onemocněním, které mohou ohrozit život dítěte nebo trvale ovlivnit jeho budoucnost
   • podporovat zdraví rodiny a zdravě stárnout
   • zabránit některým formám rakoviny
   • snížit riziko antimikrobiální rezistence

 

 

Poznamka_2020_04_09_164056.jpg      Poznamka_2020_04_09_165014.jpg


 

 • Rok 2020 je rokem sestry a porodní asistentky:
  • zdravotničtí pracovníci jsou, co se týká očkovacích látek, nejdůvěryhodnějším zdrojem informací;
  • sdílením faktů o vakcínách, lékaři, zdravotní sestry a porodní asistentky zvyšují povědomí veřejnosti a zachraňují tím lidské životy.

 

 • Očkování v prevenci nemocí:
  • vakcinace je snadný a bezpečný způsob, jak zabránit onemocnění spalničkami a jeho závažným komplikacím;
  • každá dívka si zaslouží očkování proti lidskému papilomaviru (HPV), protože žádná žena by neměla trpět nebo zemřít na rakovinu děložního čípku;
  • očkování dětí proti zarděnkám ochraňuje jejich budoucí děti před předčasným úmrtím a vrozenými vadami;
  • očkování proti hepatitidě B chrání před rakovinou jater a chronickým onemocněním hepatitidou B;
  • dokud ve světě existuje přenosná dětská obrna, musíme se očkovat – Let's work together to #endpolio.

 

 • Očkování a celková ochrana zdraví:
  • každý má právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň zdraví; toto právo zahrnuje i spravedlivý přístup k očkování;
  • vakcíny pomáhají dětem růst ve zdravé dospělé jedince;
  • očkování srovnává nerovnosti v oblasti zdraví a vzdělání;
  • očkování pomáhá řešit hrozbu antimikrobiální rezistence.

 

Odkazy:

Prezentace a video galerie:

Další materiály v souvislosti s kampaní budou k dispozici pro přímé stažení v různých jazycích též prostřednictvím webových stránek WHO:        

 Další materiály k očkování

Nahoru