SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Vakcíny a očkování » Světový a 16. Evropský týden očkování 2021
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Světový a 16. Evropský týden očkování 2021

Ocko_2021_5.jpg Světový a Evropský týden očkování se slaví každoročně v posledním dubnovém týdnu. Hlavním cílem letošního týdne očkování je šířit informace o významu očkování jako prevenci před infekcemi u lidí všech věkových skupin. Motto Světového a Evropského týdne očkování 2021 zní: „Vakcíny nás sbližují“.LOGO_2021_.jpg

Logo_WHO_Europe.jpg

Světový týden očkování se slaví každoročně v posledním dubnovém týdnu.

Hlavním cílem letošního týdne očkování je šířit informace o významu očkování jako prevenci před infekcemi u lidí všech věkových skupin.

Očkování každý rok zachrání miliony životů. Patří mezi nejúspěšnější intervence v oblasti zdraví na světě. Přesto i v dnešním světě stále nedostává potřebné vakcíny téměř 20 milionů dětí a mnoho z těchto dětí není očkováno důležitými vakcínami ani během dospívání, dospělosti a stáří.

ocko3.jpg

Motto Světového týdne očkování 2021 zní: „Vakcíny nás sbližují“. Proto bude letošní kampaň vybízet, aby se lidé na celém světě více zapojili do programů souvisejících s očkováním. Cílem je podpořit význam a přínos očkování při sbližování lidí, zejména to platí u očkování proti onemocnění covid-19, pro zlepšování zdraví a zajištění dobrých životních podmínek v průběhu celého života.


Vaccines_Bring_Us_Closer.jpg

V rámci kampaně roku 2021 se WHO by se spolupracující organizace a jednotlivci po celém světě měli spojit, aby:

  • zlepšili důvěru v očkovací látky, a tak se zvýšila proočkovanost,
  • zvýšili financování a investice do očkovacích látek, včetně pravidelného očkování, a odstranili překážky v přístupu k očkování.

I když se svět v současné době zaměřuje na kriticky důležité nové vakcíny proti onemocnění covid-19, stále je nutné zajistit, aby nebyla vynechávána pravidelná očkování. Mnoho dětí nebylo během celosvětové pandemie očkováno, což je vystavuje riziku závažných onemocnění, jako jsou spalničky a obrna. K tomu přispívají také rychle se šířící dezinformace týkající se očkování.

Ocko_2021_1.jpg

Proto se letošní kampaň také zaměří na vybudování solidarity a důvěry v očkování, které zachraňuje životy a chrání zdraví.

Již více než 200 let nás očkovací látky chrání před infekcemi, které ohrožují životy a ovlivňují náš vývoj. S pomocí očkování jsme překonali takové nemoci, jako jsou pravé neštovice a přenosná dětská obrna, kterým ještě nedávno podlehly stovky milionů osob.

I když očkovací látky nejsou tzv. „stříbrnou kulkou“ a rychle a snadno problém infekcí nevyřeší, mohou nám pomoci, abychom mohli být znovu spolu, zejména v dnešní „covidové“ době. Vývoj očkovacích látek stále pokračuje a díky tomu se přibližujeme době, kdy by mohl být svět bez tuberkulózy a rakoviny děložního čípku, tetanu a spalniček.

Vakcíny jsou také novým klíčovým nástrojem v boji proti onemocnění covid-19. Vědci z celého světa pracují co nejrychleji na vývoji testů, léků a očkovacích látek, které společně ukončí tuto pandemii a zachrání mnoho životů.

Ocko_2021_4.jpg

Bezpečné a účinné očkovací látky proti onemocnění covid-19 sice změní situaci, ale v dohledné budoucnosti musíme i nadále nosit roušky/respirátory, dodržovat sociální distancování a vyhýbat se větším shromážděním lidí.

Ocko_2021_2.jpg

Evropský týden očkování 2021 je již 16 let pravidelnou součástí Světového týdne očkování 2021, World Immunization Week 2021. Koná se každoročně v dubnu pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) s cílem zvýšit informovanost o významu očkování pro zachování dobrého zdraví a životní pohody celé populace.

Světová i evropská kampaň letos vystupují pod společným heslem „Vakcíny nás sbližují“.

Očkování je základním kamenem evropského programu WHO / Evropa 2020 – 2025 „Jednotně pro lepší zdraví v Evropě“ (“United Action for Better Health in Europe“).

Všechny státy evropského regionu jsou vyzvány k účasti na EIW a k zapojení institucí veřejného zdraví, zdravotnických pracovníků, politiků a činitelů s rozhodovacími pravomocemi, stejně jako rodičů a pečovatelů. Klíčová sdělení o vakcínách budou šířena po celém regionu prostřednictvím informačních kampaní, rozhovorů, technických setkání, panelových debat odborníků, televizních programů, vědeckých konferencí a mnoha dalších aktivit.

Očkování je, co se týká nákladů, nejefektivnějším zdravotním nástrojem, základním kamenem a zásadním prostředkem k dosažení optimálního zdraví pro všechny. Představuje zajištění zdravého a kvalitního života pro všechny věkové kategorie a je prioritou v evropském regionu i ve světě. Zvýšení povědomí o důležitosti očkování je hlavním úkolem všech aktivit prováděných v rámci EIW, s cílem zvýšit proočkovanost v celém regionu.

Be an influencer in support of #VaccinesWork

 

Odkazy:

Prezentace a video galerie:

Další materiály v souvislosti s kampaní budou k dispozici pro přímé stažení v různých jazycích též prostřednictvím webových stránek WHO:

Další materiály k očkování

Nahoru