SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Zveme vás na 18. ročník předávání ocenění...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zveme vás na 18. ročník předávání ocenění Podnik podporující zdraví

Každoročně, od roku 2005, hlavní hygienik České republiky vyhlašuje soutěž Podnik podporující zdraví. Organizaci a vyhodnocení soutěže zajišťuje Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny práce a pracovního lékařství, pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Hlavním cílem je ocenit ty podniky, pro které se podpora zdraví stala nedílnou součástí každodenního pracovního života, a které nadstandardně a nad rámec zákona pečují o zdraví svých zaměstnanců. Při letošním 18. ročníku budou oceněny nejen podniky, které se do soutěže zapojily poprvé, ale také podniky, které obhajují tituly z předešlých let. Zástupci společností si ocenění převezmou 25. 10. 2022 v 13:00 v prostorech Kaiserštejnského paláce na Malé Straně v Praze. Ak ci zahájí ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, hlavní hygienička ČR MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. a ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.  


„Jsem moc rád, že i letos můžeme ocenit podniky, které se zajímají a starají o zdraví svých zaměstnanců. Přitom vstřícný přístup na straně zaměstnavatelů není ve 21. století samozřejmostí, proto velmi oceňuji, že se stává součástí zúčastněných společností. Nejedná se jen a pouze o pracovní benefit. Touto aktivitou je podporována i oblast veřejného zdraví. Firmy se svou proaktivní činností v oblasti zdraví spolupodílí na zdravotním sektoru a přímo ovlivňují to, že se zaměstnancům ve společnosti daří lépe. Přeji si, aby se každý rok zapojilo více a více zaměstnavatelů podporujících zdraví svých pracovníků,“ uvedl ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR.

„Vnímám podporu firem v nadstandardní péči o zdraví zaměstnanců jako velice důležitou. Spokojenost lidí v zaměstnání totiž úzce souvisí také s tím, zda jsou fit po psychické i fyzické stránce. Pokud lidé vnímají, že se o ně zaměstnavatel v tomto ohledu stará, firmám se to prokazatelně vrací, a to jak v rovině lidské, tak ekonomické. Spokojení a zdraví zaměstnanci jsou samozřejmě i nositeli dobrého jména podniku. Ekonomicky se pak tato forma prevence  vrací v podobě nižší nemocnosti i klesající fluktuace,“ zdůrazňuje MUDr. Barbora Macková, ředitelka Státního zdravotního ústavu.

Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo 26 podniků z celé České republiky a rozšířily tak počet Podniků podporujících zdraví na 88 oceněných. Celkový počet zaměstnanců oslovených v prvoauditech již přesáhl 131 000.

Ocenění zaměstnavatelé plní nejen legislativní požadavky týkající se předcházení poškození zdraví, ale také dobrovolně a v mnohem větším rozsahu zlepšují podmínky i prostředí pro práci svých zaměstnanců. O pracovníky se nezajímají pouze po pracovní stránce, ale pomáhají jim ve všech oblastech jejich života a zdraví.

„Přihlášené podniky jsou hodnoceny podle výsledků sebehodnotícího dotazníku, který je  doplněn popisem aktuálního Projektu podpory zdraví na pracovišti. Velký důraz je dáván na informace získané z osobního auditu a další dodané materiály. Řada podniků podporujících zdraví má výborné sousedské vztahy i ke svému okolí a je důležitým činitelem ve svém regionu. Jeho příkladná péče o zdraví zaměstnanců motivuje další podniky ke snaze zavést podobná opatření,“ popisuje za team hodnotitelů vedoucí Centra hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ MUDr. Vladimíra Lipšová.

Zástupce jedné ze společností, která ocenění Podnik podporující zdraví přebírá již po čtvrté, dodává: „Zaměstnanci vyzdvihují především spokojenost s podporou zdraví nejen na pracovišti, ale také mimo ně. Naše úsilí je vidět a zaměstnanci to pozitivně vnímají. Společnost má po celém světě 90 továren a ta naše patří mezi 5 nejlépe hodnocených v oblasti zdraví a wellbeingu.“

„V porovnání s celorepublikovou fluktuací, která se pohybuje okolo 16 %, se i díky zavedeným programům podpory zdraví a změně přístupu k zaměstnancům, drží naše hodnoty na velmi nízkých číslech, cca 4 %. Svědčí o tom také skutečnost, že 65 % zaměstnanců u nás pracuje déle než 10 let,“ potvrzuje pozitivní efekt nadstandardní péče o zdraví zaměstnanců zástupce další oceněné společnosti.

Máme radost, že prokazatelnými výsledky programů podpory zdraví na pracovišti jsou snížení krátkodobé pracovní neschopnosti, snížení fluktuace, snížení pracovní úrazovosti, zlepšení produktivity a zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců. Významným benefitem nadstandardní péče o fyzické i duševní zdraví zaměstnanců a dobré vztahy na pracovišti je zvládání nejen běžných, ale i krizových situací.

Informace o konkrétních oceněných podnicích v letošním ročníku bude zveřejněna dnem předání ocenění, tedy 25. 10. 2022.

                                      

Nahoru