SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Dětská skupina Zdravík
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Dětská skupina Zdravík


logo_OPZ_SZU.png

Název projektu:                       Dětská skupina Zdravík

Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_113/0012522

Doba realizace projektu:        1. 7. 2019 až 30. 6. 2022

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_113 s názvem „Podpora dětských skupin registrovaných v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině - dotace na provoz v hl. m. Praze“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci hl. m. Praha. 

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Praze 10 a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na provoz dětské skupiny o kapacitě 12 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Dětská skupina - Firemní školka Zdravík

Dětská skupina je forma péče pro děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky. Kapacita dětské skupiny Zdravík  je 12 dětí.

Cílem naší dětské skupiny FŠ Zdravík SZÚ je dětem a rodičům nabídnout rodinnou alternativu. Dbáme na plynulý průběh vývoje, individuální tempo, vyspělost a potřeby dítěte. Usilujeme o úspěšnou adaptaci dítěte v novém kolektivu. Dětem pomáháme k všestrannému rozvoji osobnosti a připravujeme je na samostatné zvládnutí každodenního života. Společně hledáme rozdíly i podobnosti, objevujeme a poznáváme prostředí, ve kterém žijí. To vše se děti učí průběžně prostřednictvím hry. Odměnou je pro nás radost z poznaného. Děti nepodporujeme v soutěživosti, vedeme je k vzájemné spolupráci. Malý počet dětí ve skupině umožňuje vytvářet kamarádské vazby a rozvíjet sociální vnímání, kdy starší děti předávají své dovednosti a pomáhají mladším dětem. O děti pečují tři paní vychovatelky, kvalifikovaný personál, který citlivě přistupuje individuálně i skupinově ke střídání řízené či spontánní činnosti dle programu nebo aktuální situace. S rodiči otevřeně komunikujeme a usilujeme o vytvoření vztahu založeném na vzájemné důvěře.

Tel. kontakt: 725 996 359

e-mail: skolickazdravik@seznam_cz, firemniskola@szu_cz

Budeme se na Vás těšit :)

Plán výchovy a péče v dětské skupině Firemní školka – Zdravík 
Plán výchovy a péče v dětské skupině Firemní školka – Zdravík


Fotogalerie

Nahoru