SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Zdravotně výchovné materiály » Ochrana zdraví při práci
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Ochrana zdraví při práci


Azbest

Azbest – příručka osvědčených postupů, brožura ©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah: Osvědčené postupy pro prevenci a minimalizaci rizik azbestu při práci

Rizika práce s azbestem ©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah: Co je azbest ● Kde se s ním lze setkat ● Jak působí na lidský organizmus ● Které nemoci způsobuje expozice azbestovému prachu ● Prevence

- momentálně není k dispozici

Ergonomie

Buď aktivní i při práci vsedě,  plakát – 1. vydání, Praha 2002, 2. vydání, Praha 2008, ©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah: Protahovací cviky ● Uvolňovací cviky ● Cviky vstoje

Děti a dospělí před obrazovkou, ©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah: Ergonomický test počítačového pracoviště

Ergonomické požadavky na práce se zobrazovacími jednotkami ©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah: Plošné a prostorové požadavky ● Faktory pracovního prostředí ● Pracovní místo ● Zdravotní aspekty

- momentálně není k dispozici

Jak vybrat školní brašnu?, leták -1. vydání, Praha 2011, © Státní zdravotní ústav. NEPRODEJNÉ. Obsah: Rady k nákupu a správnému nošení školní brašny.● materiál ● hmotnost ● tvar ● velikost ● umístění ● doplňky ● bezpečnostní prvky.

Jak si ergonomicky uspořádat pracovní místo u počítače ©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah: Optimální pracovní poloha ● Výška desky pracovního stolu ● Umístění monitoru aj.

- momentálně není k dispozici

Pracovní polohy, plakát ©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah: Požadavky na pracovní polohu ● Volba pracovní polohy – práce vsedě, zvýšené sezení, práce vstoje, stání s oporou

Sedíme zdravě, plakát - 1. vydání, Praha 2010, © Státní zdravotní ústav. NEPRODEJNÉ. Obsah: Jak na správné sezení ● Kontrola správné velikosti židle ● Jak snížit zátěž na páteř.

Ulehči si práci vstoje, plakát, 1.vydání Praha 2003, 2. vydání Praha 2008 ©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah: Správný korigovaný postoj ● Protahovací cviky ● Uvolňovací cviky

Usnadni si práci u počítače vstoje, plakát 1. vydání 2004, 2.vydání 2006 3. vydání 2008 ©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah: Vhodná pracovní poloha ● Cviky protahovací ● Cviky pro uvolnění a protažení horních končetin ● Uvolnění horní poloviny těla

Chemické látky a přípravky

Co lze najít na etiketě nebezpečných chemických látek a přípravků? ©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah: Výstražné symboly nebezpečnosti a jejich písemné vyjádření

Ochrana kůže při práci, leták - 1. vydání, Praha 1999,  ©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah: Chorobné projevy na kůži a jejich prevence ● Prevence kožních onemocnění ● Ochrana pokožky

 

Prevence poškození kůže při práci s chemickými prostředky v domácnosti, leták –  Praha 2003,  ©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah: Ochrana kůže● příznaky poškození   

Ochrana zdraví

Analýza rizik při práci ©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah:

- momentálně není k dispozici

Co má zaměstnanec vědět o ochraně svého zdraví při práci plakát 1. vydání Praha 2008 ©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah: Povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele

Chraň si záda při manipulaci s břemeny, plakát – 1. vydání, Praha 2006, 2. vydání, Praha 2008,  ©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah: Manipulace s břemeny ● Protažení a relaxace

Chraňte svůj sluch!, leták. Praha, 2013,  ©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah: Ochrana sluchu 

Prevence poškození kůže při práci s chemickými prostředky v domácnosti, leták –  Praha 2003,  ©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah: Ochrana kůže● příznaky poškození   

Ostatní

Analýza rizik při práci ©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah: Legislativa • Jednotlivé kategorie prací • Pravidla a postup při kategorizaci prací

Kategorizace prací, leták1. vydání Praha 2009 ©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah:  Legislativa • Jednotlivé kategorie prací • Pravidla a postup při kategorizaci prací

Práce s ručními nástroji ©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah:  Doporučení pro práci ručními nástroji

- momentálně není k dispozici

Přídatné látky v potravinách, leták 1. vydání Praha 2001 ©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah:  Co jsou přídatné (aditivní) látky● Jak se do potravin přidávají● Které potraviny nesmějí obsahovat přídatné látky

Přístroje na čištění vzduchu v místnostech, leták 1. vydání praha 2000 ©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah:  Výběr a správné používání čističe vzduchu

Studna jako zdroj pitné vody, brožura 1. vydání Praha 1998, 2.vydání Praha 2003 ©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah:  Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní

 

Tepelná úprava pokrmů v domácnosti. Jaká je jejich zdravotní bezpečnost (nezávadnost) 1. vydání praha 2004 ©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah:  Definice ● Typy tepelných úprav pokrmů ● Tepelná úprava pokrmů ze zdravotního hlediska ● Ztráty vitamínů ● Teploty potřebné k devitalizaci bakteriálních patogenů ● Vhodné a méně vhodné typy tepelných úprav pokrmů ● Škodlivé látky vznikající v pokrmech při smažení, pečení, grilování ● Bezpečnější tepelná úprava pokrmů – prevence

 

Vlastní studna: výhoda i riziko,leták – 1. vydání, Praha 2003,  ©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah: : Zdroje znečištění a zdravotní rizika ● Ochrana před znečištěním ● Kontrola kvality vody    

Vytápění a tepelná pohoda ©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah:  Co je tepelná pohoda a co ji ovlivňuje ● Další podmínky tepelné pohody

Zásady sterilizace a dezinfekce v ambulantních zdravotnických zařízeních plakát 1. vydání praha 2006©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah:  Druhy a metody sterilizace ● Obalové materiály ● Dezinfekce ● Mechanická očista

Záření

Neionizující záření – expozice a zdravotní rizika ©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah:  Co je neionizující záření ● Co je jeho zdrojem ● Účinky neionizujícího záření na člověka ● Ochrana proti záření

- momentálně není k dispozici

Ochrana před neionizujícím zářením ©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah:  Co je neionizující záření ● Co je jeho zdrojem ● Účinky neionizujícího záření na člověka ● Ochrana proti záření

- momentálně není k dispozici

UV záření, 1. vydání Praha 2003 ©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah:  Spektrum ● Zdroje pracovní expozice ● Účinky ● Rizikové skupiny ● Ochrana zdraví

Nahoru