SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pesticidy » Přípravky na ochranu rostlin » Informace pro žadatele o odbornou způsobilost POR » Otázky pro ústní přezkoušení OZ POR - zdraví
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Otázky pro ústní přezkoušení OZ POR - zdraví

Otázky pro ústní přezkoušení z oblasti ochrany veřejného zdraví určené pro třetí stupeň odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (zákon č. 326/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 206/2012 Sb.) - aktualizace (platné od 1. 7. 2022).


Na základě pověření Ministerstva zdravotnictví ČR aktualizoval Státní zdravotní ústav ústní zkušební otázky z oblasti ochrany veřejného. Nové otázky nahradí od 1. 7. 2022 předchozí verzi používanou od r. 2018.

Aktualizované otázky, kterých je 56, jsou i nadále sestaveny tak, aby pokrývaly většinu opatření k ochraně osob před případnými nežádoucími účinky přípravků. Obsahují především požadavky na řízení rizik, které vyplývají z hodnocení přípravků na ochranu rostlin prováděných SZÚ a které mohou být na etiketách jednotlivých přípravků. Současně pokrývají různé možnosti aplikací přípravků (tj. v zemědělství /na venkovní ploše i v uzavřeném prostoru/, zahradnictví, lesnictví, na železnici nebo na veřejně přístupné plochy apod.). I nadále obsahují obecné otázky týkající se nebezpečnosti chemických látek/směsí a ochranných opatření při nakládaní s nimi včetně první pomoci. 

Vzhledem k tomu, že ústní otázky mají sloužit nejen k přezkoušení žadatelů o odbornou způsobilost POR, ale mohou být využity i k procvičení potřebných znalostí, použity pro potřeby vysokých (případně i středních) škol apod., jsou i nové otázky se souhlasem Ministerstva zdravotnictví ČR zveřejněny na webu SZÚ.

Ke stažení  Otazky_ustni_prezkouseni_POR_zdravi_2022
Ke stažení  Otazky ustni prezkouseni POR zdravi 2018 

Autorka: MUDr. Z. Trávníčková, CSc. (9. 6. 2022)

Nahoru