SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pesticidy » Přípravky na ochranu rostlin » Informace pro žadatele o odbornou způsobilost POR » Témata a příklady zkušebních otázek – odborná...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Témata a příklady zkušebních otázek – odborná způsobilost POR


Zkušební otázky (písemné i ústní), které se týkají ochrany zdraví lidí, vychází z témat uvedených v příloze č. 1 vyhlášky č. 206/2012 Sb., ve znění vyhlášky č. 17/2018 Sb. (resp. z požadavků směrnice 128/2009/ES).
Níže jsou uvedena možná témata a také příklady otázek, ze kterých nebo jim podobným budou otázky vybírány a zařazovány do písemného testu.

Odpovědi na otázky získají zájemci především v kurzech k získání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky nebo na webu SZÚ. Kromě toho odpovědi na základní obecné otázky týkající se bezpečnosti práce jako takové musí poskytnout pracovníci pověření zaměstnavatelem daných organizací v rámci školení podle zákoníku práce.
Uchazeč pro získání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (a samozřejmě i profesionální uživatel) musí dostatečně zvládat všechna témata uvedená v příloze č. 1 vyhlášky č. 206/2012 Sb., ve znění vyhlášky č. 17/2018 Sb.

Problematika „zemědělská“ a „zdravotní“ je v jednotlivých tématech úzce propojená. K částem ochrany zdraví lidí se pak vztahují především témata č. 1, 3a, 3b, 3c, 5, 6, 8, 9, 10 a 12 vyhlášky.

Znalosti nutné pro ochranu zdraví osob, které:

  • přímo nakládají s přípravky (skladování, míchání, vlastní aplikace, čistění aplikačního zařízení, likvidace při náhodném úniku apod.)
  • se mohou „náhodně“ vyskytnout v místě a době aplikace přípravku
  • vstupují do ošetřených oblastí (jako profesionálové – inspekce, následný sběr apod., nebo neprofesionálové – především do oblastí využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel)
  • žijí či trvale se vyskytují v dané lokalitě (obyvatelé území - rezidenti)
  • následně konzumují (rostliny, jejich produkty různě zpracované v potravinách ale i zvířata krmená rostlinnými produkty apod.)
  • užívají pitnou vodu, která by mohla být při nesprávné aplikaci kontaminovaná přípravky (tuto část však přednáší odborníci na rostlinolékařství)

Níže uváděné otázky jsou rozděleny do několika částí, nicméně jsou propojené a může se stát, že jedno téma bude současně v různých částech.

Zkušební písmené otázky POR pro část ochrana zdraví byly aktualizovány a po dohodě SZÚ a Ministerstva zdravotnoctví ČR odeslány na ÚKZÚZ, následně zapracovány do zkušební otázek a používány nejpozději do 1.3.2018.

Otázky budou na web doplněny postupně, případně podle potřeby aktualizovány

Otázky pro ústní přezkoušení z oblasti ochrany veřejného zdraví - více Otázky pro ústní přezkoušení OZ POR - zdraví


Vytvořeno: únor 2016
Poslední aktualizace k 20. 6. 2018.

Nahoru