SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Zdravější životní styl
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zdravější životní styl

p_aktivita_03.jpg Životní styl představuje z hlediska ovlivnění zdraví jeden z nejvýznamnějších faktorů. Jeho vliv se uplatňuje v celé řadě oblastí života - v rodině, ve škole, na pracovišti, volnočasových aktivitách atd. Na neuspokojivém zdravotním stavu se významně podílela a dosud podílí nevhodná skladba výživy spojená s nízkou pohybovou aktivitou populace (Zdraví21, cíl 11). Mezi onemocnění, na jejichž vzniku a vývoji se do značné míry podílí životní styl, patří v první řadě onemocnění srdečně-cévní, nádorová a metabolická. Pro další zlepšování zdraví jsou pozitivní změny životního stylu jedním z nejdůležitějších a nejsložitějších cílů společnosti. Základem prevence, ale i léčby, kardiovaskulárních i nádorových onemocnění je omezení zdravotních rizik životního stylu, zejména v oblasti výživy, kuřáctví, tělesné aktivity a stresu. Vhodným uplatněním faktorů životního stylu by bylo možno zabránit až 80 % předčasných úmrtí na srdečně-cévní a nádorová onemocnění.


 

Školní informační kanál - moderní forma primární prevence

  O svém zdraví si rozhoduješ sám/sama - projekt podpory zdraví v dotačním řízení MZ v rámci programu NPZ PPZ  


 

Zdravotně výchovné materiály

Letáky, brožury, plakáty


 

Dny zdraví


 

Nová strategie Zdraví 2020 (Health 2020)

Nová strategie WHO na podporu zdraví a blahobytu


 

Ochrana a podpora zdraví

Publikace určená  především pro studenty bakalářských oborů lékařských fakult


 

Metodické postupy v poradenství

Metody a postupy v poradenství podpory zdraví


 

Poznejte rizika svého životního stylu

Interaktivní program zaměřený na vyhodnocení ovlivnitelných rizikových faktorů. Stránky jsou  pomocníkem těm, kteří cítí odpovědnost za vlastní zdraví a spokojený život.


 

Nahoru