SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Vakcíny a očkování » Světový a 17. Evropský týden očkování 2022
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Světový a 17. Evropský týden očkování 2022

Evropský týden očkování, European Immunization Week (EIW), je tradiční součástí Světového týdne očkování, World Immunization Week. Koná se každoročně v posledním dubnovém týdnu pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO). EIW se koná v období 24. – 30. dubna 2022. Letošní motto týdne očkování zní: „Dlouhý život pro všechny“.


Ocko_2021_5.jpg

Již více než dvě století zachraňují očkovací látky lidské životy a dělají tak svět bezpečnější; od první vakcíny vyvinuté k boji proti pravým neštovicím v roce 1798 až po nejnovější mRNA očkovací látky používané k prevenci závažných případů covid-19. Vakcíny chrání každého z nás jako jednotlivce a současně pomáhají chránit se navzájem v rámci globální komunity.

Hlavní motto Evropského imunizačního týdne (EIW) pro rok 2022 zní: „Dlouhý život pro všechny“

#LongLifeforAll

Cílem letošního EIW je posílit význam spravedlivého a rozšířeného přístupu k vakcínám a přispět tak k dlouhému a zdravému životu pro každého. Každý člověk si zaslouží dostat šanci na plnohodnotný život.

EIW je organizován ve spojení s dalšími regionálními iniciativami WHO a Světovým týdnem imunizace. V letošním roce EIW sdružuje partnery a spolupracovníky napříč celým regionem. WHO/Evropa vede a koordinuje EIW a vyzývá k zapojení také všechny členské státy v evropském regionu WHO. Rovněž regionální a národní partneři, včetně Dětského fondu OSN (UNICEF – United Nations Children´s Fund) a Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control), podporují provádění všech aktivit souvisejících s EIW. EIW také těží z vysoké míry podpory na národní úrovni, která zahrnuje ministerstva, velvyslanectví a další významné instituce. Na regionální úrovni má iniciativa též podporu patronky WHO/Evropa, její královské výsosti, korunní princezny Marie Dánské

Cílem EIW je zvýšit proočkovanost zlepšením povědomí o důležitosti vakcinace mezi rodiči a pečovateli, zdravotnickými pracovníky, politiky i zákonodárci a médii a zaměřit se na význam vakcín pro ochranu lidí všech věkových kategorií a všech etnik před nemocemi, kterým lze předcházet očkováním, a připomenout si historický dopad očkovacích látek. Bylo dosaženo řady úspěchů a pokrok v kontrole mnoha nemocí se v posledních několika desetiletích zrychlil, nicméně rok 2022 je také křižovatkou, jež představuje mnoho výzev.

Pandemie onemocnění covid-19 v několika zemích vedla ke zvýšené politizaci vakcín a snížení proočkovanosti dětí. Na Ukrajině bylo očkování v mnoha místech přerušeno a všechny děti, které uprchly ze země, budou potřebovat přístup k běžným dětským vakcínám. Během EIW bude WHO/Evropa spolupracovat se svými členskými státy a partnery na vytváření povědomí o výhodách vakcín a rizicích jakéhokoli snížení proočkovanosti.

who_vaccine.jpg

Fakta

WHO

 • Globální proočkovanost se snížila z 86 % v roce 2019 na 83 % v roce 2020
 • Odhaduje se, že základní vakcíny nedostalo 23 milionů dětí mladších jednoho roku, což je nejvíce od roku 2009.
 • V roce 2020 se počet zcela neočkovaných dětí zvýšil o 3,4 milionu.
 • V roce 2020 bylo hlášeno zavedení pouze 19 vakcín, což je o polovinu méně v jakémkoliv roce v posledních dvou desetiletích.
 • Ve srovnání s rokem 2019 nebylo v roce 2020 plně chráněno před lidským papilomavirem (HPV) o 1,6 milionu více dívek; odhaduje se, že v roce 2020 bylo proti HPV chráněno díky očkování 13 % dívek ve věku 15 let.

Ockovani_potrebuji_i_dospeli.jpg

Evropský region WHO

 • Od roku 2002 si Evropský region WHO udržuje status „polio-free“, tedy bez přenosné dětské obrny.
 • Celkem 29 z 53 zemí v Evropském regionu eliminovalo endemické šíření spalniček i zarděnek.
 • Ohniska záškrtu nebyla v Evropském regionu hlášena od počátku 90. let.
 • Více než 600 milionů lidí v Evropském regionu bylo očkováno proti onemocnění covid-19. Studie WHO/Europe a Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) odhaduje, že během prvních 11 měsíců zavedení očkování proti onemocnění covid-19 ve 33 zemích evropského regionu WHO bylo zachráněno 470 000 životů osob ve věku 60 let a starších.
 • Během pandemie se v několika evropských zemích snížila proočkovanost dětí. Je velmi důležité, aby se u dětí, které přerušily očkování, pokračovalo v očkování podle očkovacího kalendáře, aby se zabránilo propuknutí smrtelných nemocí.
 • Migranti a uprchlíci musí mít přístup k potřebnému očkování, které je ochrání před infekčními nemocemi.
 • The European Immunization Agenda 2030 https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-policy/european-programme-of-work/flagship-initiatives/the-european-immunization-agenda-2030

World Immunization Week 2022 (who.int)

who_2022.jpg

Nahoru