SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Fondy EHP a Norska
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Fondy EHP a Norska


Název projektu: Prevence antibiotické rezistence

Číslo projektu:  ZD-PDP2-001

Datum zahájení a ukončení projektu: 01/12/2019 – 30/11/2023

Finanční mechanismus: Fondy EHP 2014-2021

Programová oblast a cíl programu: 6 – Evropské výzvy veřejného zdraví: Zlepšení prevence a snížení nerovnosti ve zdraví

Řešitel projektu: Státní zdravotní ústav, Praha, Česká republika

Partner projektu: Norwegian Institute of Public Health, Oslo, Norway

Web národního kontaktního místa (pod Ministerstvem financí): www.eeagrants.cz

Oficiální web Fondů EHP a Norska: www.eeagrants.org

Webové stránky projektu: www.antibiotickarezistence.cz


Projekt Prevence antibiotické rezistence (ZD-PDP2-001) byl podpořen grantem ve výši 67,737 mil. Kč z Fondů Evropského hospodářského prostoru 2014–2021 z programu Zdraví.


Cíl projektu

Projekt se zaměřuje na prevenci nesprávného nebo zbytečného užívání antibiotik v české populaci. Reaguje tak na vzestup antibiotické rezistence, který je způsoben zejména nadměrným a nevhodným užíváním antibiotik v humánní a veterinární medicíně a dále nedostatečnými preventivními opatřeními a nedostatečnou kontrolou infekcí, což dále přispívá k šíření rezistentních mikrobů ve zdravotnických zařízeních i v běžné populaci.

Hlavní aktivitou projektu je kampaň v sociálních sdělovacích prostředcích zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je zvýšení povědomí široké veřejnosti o rizicích spojených s nevhodným užíváním antibiotik a zajištění udržitelného přístupu společnosti k rozumnému užívání antibiotik. Druhá část projektu je zaměřena na poskytovatele zdravotní péče. V rámci projektu zpracuje tým expertů odborná doporučení (zejména pro praktické lékaře a pediatry) pro správné používání antibiotik. Poskytovatelé zdravotní péče budou s těmito doporučeními seznámeni na seminářích napříč Českou republikou. Na základě dat získaných od zdravotních pojišťoven dostanou vybraní lékaři zpětnou vazbu ohledně předepisování antibiotik v jejich vlastní praxi.

Zvýšení povědomí o významu rozumného užívání antibiotik a rozvoj doporučení pro individualizovanou léčbu by měly vést k zastavení rostoucího trendu spotřeby antibiotik v České republice.


Kontakty

Statuární zástupce: MUDr. Barbora Macková

Hlavní řešitelka projektu: doc. Helena Žemličková, M.D., Ph.D. (e-mail: helena.zemlickova@szu_cz)

Kontaktní osoby v partnerské organizaci:

Hanne-Merete Eriksen-Volle (e-mail: hanne-merete.eriksen@fhi_no)

Karan Samareh Golestani (e-mail: karan.golestani@fhi_no)


Publicita projektu

Nahoru