SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnání » Programy způsobilosti pro vodu
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Programy způsobilosti pro vodu

Naše pracoviště pořádá programy zkoušení způsobilosti zaměřené na vzorkování pitných a koupacích vod, chemické, mikrobiologické, hydrobiologické, fyzikálně-chemické a smyslově postižitelné ukazatele kvality vody a na testování materiálů ve styku s pitnou vodou. Níže na stránce naleznete popis jednotlivých programů. Každý program má svoji vlastní stránku, kde jsou uvedeny všechny obecné i aktuání informace a u některých programů i starší zprávy, prezentace, případně další dokumenty týkající se mezilaboratorního porovnávání.

Programy v roce 2022

Plán na rok 2022 Plán na rok 2022 (174,27 KB), Informace o našich programech v roce 2022 Informace o našich programech v roce 2022 (161,36 KB)

Aktuální informace k probíhajícím programům

PT#V/8/2022 Odběry vzorků - přírodní koupaliště

Kolo programu PT#V/8/2022 Odběry vzorků - přírodní koupaliště se v letošním roce neuskuteční. Příští kolo programu proběhne na jaře 2023.

PT#V/5/2022 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a

Vzorky budou vydávány 4. října 2022 ve Státní zdravotním ústavu v Praze.

PT#V/2/2022 Senzorická analýza vody – zkoušení pachu a chuti

Stanovení na místě a vydávání vzorků proběhne 11. října 2022 ve Státní zdravotním ústavu v Praze. Vzorky bude též možné zaslat poštou.

PT#V/6/2022 Odběr vzorků pitné vody

Toto kolo programu proběhne 11. října 2022 ve Státní zdravotním ústavu v Praze.

PT#V/1/2022 Chemický rozbor vody – vybrané ukazatele minerální vody

Vzorky budou vydávány 11. října 2022 ve Státní zdravotním ústavu v Praze nebo zaslány poštou.

Naše programy

Chcete, aby Vaše laboratoř dostávala pozvánky na naše programy zkoušení způsobilosti (MPZ, "okružní rozbory")? Vyplňte předběžnou přihlášku předběžnou přihlášku (43,00 KB) a pošlete ji na espt@szu_cz.

Chemický rozbor vody

Programy Chemický rozbor pitné vody a Chemický rozbor minerální vody byly sloučeny pod označením Chemický rozbor vody. Poslední kola programu byla zaměřena na minerální vodu.


 

Testování a posouzení zdravotní nezávadnosti výrobku určeného pro styk s pitnou vodou

mate_ikona1.jpg Tento neakreditovaný program zkoušení způsobilosti je zaměřen na správné posouzení zdravotní bezpečnosti výrobku určeného pro styk s pitnou vodou včetně vypracování protokolu dle požadavků vyhlášky č. 409/2005 Sb. a stanovení vybraných ukazatelů.


 

Stanovení microcystinů

ikona_pt_sinice2.jpg Tento program zkoušení způsobilosti je pořádán ve spolupráci s Centrem pro cyanobakterie a jejich toxiny od roku 2008. Je zaměřen na stanovení microcystinů ve vzorcích vody a v biomase sinic.


 

Senzorická analýza vody – zkoušení pachu a chuti

Tento program zkoušení způsobilosti je zaměřen na senzorickou analýzu vody - hodnocení pachu a chuti na místě odběru a v laboratoři. Hodnocení mohou účastníci provádět postupem podle ČSN 75 7340 - Kvalita vody. Metody orientační senzorické analýzy nebo podle ČSN EN 1622 - Jakost vod. Stanovení prahového čísla pachu, stanovení prahového čísla chuti. Do programu je zařeno také hodnocení slovního popisu  pachu a chuti.


 

Odběry vzorků - pitná voda

kohoutek.jpg Tento program zkoušení způsobilosti je pořádán od roku 2003 a je zaměřený na odběry vzorků pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Účastník si může si zvolit, zda chce předvést krácený nebo úplný rozbor. Hodnoceno je jednak samotné provedení odběru, náležitá dokumentace a výsledky analýz prováděných na místě (volný chlor).


 

Mikrobiologický rozbor vody

ohme1.jpg Cílem tohoto programu je umožnit účastníkům stanovení legislativou (vyhlášky č. 238/2011 Sb., č. 252/2004 Sb. a č. 275/2004 Sb.) požadovaných ukazatelů podle předepsaných metod v oblasti pitné a balené vody a vody v umělých a přírodních koupalištích.      


 

Odběry vzorků - bazény

PZZ_odbery_bazeny Program je zaměřen na hodnocení způsobu provedení odběru vzorku bazénové vody pro stanovení ukazatelů v rozsahu vyhlášky MZ č. 238/2011 Sb. (Příloha č. 8) a provedení stanovení ukazatelů měřených na místě (volný a vázaný chlor, pH).


 

Odběry vzorků - přírodní koupaliště

PT_koupaliste Tento program zkoušení způsobilosti je pořádán od roku 2003 a je zaměřen na správné provedení odběru včetně jeho dokumentace a stanovení vybraných ukazatelů (průhlednost, rozpuštěný kyslík) na místě odběrů na koupalištích ve volné přírodě (a přírodních koupacích vodách obecně) pro účely vyhlášky č. 238/2011 Sb.


 

Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a

ikona_pt_sinice.jpg Tento program zkoušení způsobilosti je pořádán od roku 2001 a je zaměřen na stanovení sinic v koupalištích ve volné přírodě podle ČSN 75 7717 a chlorofylu-a a feopigmentů podle ČSN ISO 10260 pro účely vyhlášky č. 238/2011 Sb. Program je však vhodný i pro laboratoře vodárenských společností, které zpracovávají vzorky surové vody se sinicemi a jakékoli další laboratoře, které se zabývají rozbory sinic.


 

Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě

mrtvá centrická rozsivka - fluorescence Program zkoušení způsobilosti „Stanovení mikroskopického obrazu v pitné vodě“ je pořádán od roku 1995 a je zaměřen především na správné provádění mikroskopického rozboru pitné vody podle ČSN 75 7712 a ČSN 75 7713 pro účely vyhlášky č. 252/2004 Sb., a to včetně kvalitativního rozboru, který je nedílnou součástí výsledků. Od 2010 je součástí programu i rozbor surové vody pro účely vyhlášky č. 428/2001 Sb., pro který jsou použity stejné metody.


 

Nahoru