SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnání
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Mezilaboratorní porovnání

Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti je společné pracoviště akreditované ČIA, které zajišťuje organizování programů zkoušení způsobilosti laboratoří (PZZ) v oblastech

  • analýz vod a odběrů pitných vod a vod ke koupání
  • analýz venkovního, vnitřního a pracovního ovzduší
  • genetické toxikologie
  • lékařské mikrobiologie

Bližší informace o pořádaných PZZ jsou uvedeny na stránkách pracovišť pro jednotlivé typy analýz (vodovzduší nebo mikrobiologické laboratoře).

Plán programů zkoušení způsobilosti (PT) na rok 2023 - pracoviště 1 (ovzduší, voda a genetická toxikologie) Plán programů zkoušení způsobilosti (PT) na rok 2023 - pracoviště 1 (ovzduší, voda a genetická toxikologie) (172,81 KB)

Nabídka EHK 2023 - pracoviště 2 (lékařská mikrobiologie)

Dotazník spokojenosti s našimi programy způsobilosti v oblastech ovzduší, vody a genetické toxikologie

Stížnosti a námitky k proběhlému kolu PT/EHK (organizaci, průběhu nebo vyhodnocení) mohou účastníci podávat k jednotlivým koordinátorům dle  Reklamačního řádu

u. S připomínkami, podněty k zlepšení či jakýmikoli dalšími dotazy se neváhejte obrátit na příslušné koordinátory.

Novinky v sekci

 

Nahoru