SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » ECDC - projekt HERA
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

ECDC - projekt HERA


Posílení národní infrastruktury s cílem zvýšení kapacity celogenomové sekvenace (whole genome sequencing – WGS) a “diskriminačních” RT PCR s ohledem na národní připravenost na pandemii Covid-19 v ČR.

Název projektu: Posílení národní infrastruktury s cílem zvýšení kapacity celogenomové sekvenace (whole genome sequencing – WGS) a “diskriminačních” RT PCR s ohledem na národní připravenost na pandemii Covid-19 v ČR.

Grant číslo: ECDC/HERA/2021/004 ECD.12218

Doba trvání projektu: 03/09/2021 do 30/9/2022

Zdroj financování: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

Grant: Grant/2021/PHF/23776

Název výzvy: Enhancing Whole Genome Sequencing (WGS) and/or Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) national infrastructures and capacities to respond to the Covid-19 pandemic in the European Union and European Economic Area

Příjemce: Státní zdravotní ústav

Přidružené subjekty:

 • Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 • Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
 • Ústav molekulární a translační medicíny LF UP
 • Ústav molekulární genetiky Akademie věd České republiky
 • Přírodovědecká fakulta UK BIOCEV
 • Biologické centrum Akademie věd České republiky
 • Centrum infekčních nemocí zvířat, Fakulta tropického zemědělství, Česká zemědělská univerzita v Praze

Projekt „Posílení národní infrastruktury s cílem zvýšení kapacity celogenomové sekvenace (whole genome sequencing – WGS) a “diskriminačních” RT PCR s ohledem na národní připravenost na pandemii Covid-19 v ČR“ byl financován grantem GRANT/2021/PHF/23776 Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je vytvoření udržitelné a efektivní vysokokapacitní infrastruktury pro posílení celogenomové sekvenace (WGS), investicí do specifických přístrojů, investicí do nástrojů reálných i virtuálních, a tak umožnit mapování šíření variant SARS-CoV-2 prostřednictvím automatizace procesů WGS. Nezbytnou součástí je vytvoření šablon umožňujících automatizovaný výstup pro Orgány ochrany veřejného zdraví v ČR i v rámci mezinárodních struktur (ECDC/WHO).

Cíle projektu jsou:

 1. Posílení kapacity laboratoří investicí do robotického systému pro přípravu sekvenačních knihoven umožňujících automatizaci přípravy vzorků pro WGS.
 2. Vybudování kapacity pro ukládání sekvenčních dat a centralizovaného automatizovaného systému pro analýzu získaných dat (datové úložiště na SZÚ).
 3. Zvýšení kapacity systému rychlé detekce variant (mutací) zavedením metod zahrnující kombinaci PCR a MassARRAY analýzy (posílení kapacit a přesnosti diskriminačních PCR).
 4. Retrospektivní analýza vzorků z kritické fáze epidemie, reprezentativní populační průzkum lidské populace na podzim 2021.
 5. Vypracování metodiky pro poloautomatizaci procesu generování pravidelných zpráv národním úřadům pro veřejné zdraví, středisku ECDC.

 

Ke splnění cílů projektu povede:

 • k posílení pandemické připravenosti ČR obecně - nejen pro Covid-19
 • k vytvoření základní infrastruktury pro molekulární epidemiologii
 • ke zkvalitnění hlášení infekčních nemocí do etablovaných mezinárodních struktur
 • k integraci molekulární a celogenomové surveillance v rámci národního a mezinárodního epidemického šetření ohnisek nákazy vyvolaných i dalšími infekčními agens, včetně zoonotických
 • k naplnění strategického rámce ECDC „One Health“

 

Kontakt:

Hlavní řešitelka projektu:

RNDr. Helena Jiřincová, tel.:267082421, e-mail: helena.jirincova@szu_cz

Semináře a workshopy:

Seminář/WorkshopHeslo

Jak se čte genom koronaviru

b%@B6R+X

Výměna zkušeností - příprava knihoven, vyhodnocení vzorků, výpadky primerů v důsledku mutací

Dq7Z=D6b

Fylogenetické analýzy v kostce

1*4SSwf$

Webinář NRL pro chřipku

$2#HyU5t

HERA Odborný bioinformatický seminář

Webinář NRL pro chřipku

!7%j01@=

Webinář NRL pro chřipku

4Jx@L=j.

Zprávy z projektu HERA:

Sledování variant SARS-CoV-2 v České republice za období prosinec 2021

Sledování variant SARS-CoV-2 v České republice za období leden 2022

​Sledování variant SARS-CoV-2 v České republice za období únor 2022

​Sledování variant SARS-CoV-2 v České republice za období březen 2022

Sledování variant SARS-CoV-2 v České republice za období duben 2022

Prezentace z projektu HERA

ARI_surveillance_in_covid_times.pdf ARI_surveillance_in_covid_times.pdf (2,34 MB)
Coronavirus_mutations.pdf Coronavirus_mutations.pdf (7,19 MB)
Evaluating_diagnostic_performance_of_SARS_CoV_2_AG_RDTs_based_on_data.pdf
Evaluating_diagnostic_performance_of_SARS_CoV_2_AG_RDTs_based_on_data.pdf (2,35 MB)

HERA_ECDC_09_03_22.pdf HERA_ECDC_09_03_22.pdf (1,48 MB)
HERA_prezentace.pdf HERA_prezentace.pdf (256,01 KB)
NIZP_prezentace_algoritmu_data_GISAID_pilot_9_11_2.pdf NIZP_prezentace_algoritmu_data_GISAID_pilot_9_11_2.pdf (1,60 MB)
NIZP_prezentace_WHS_capacity_building.pdf NIZP_prezentace_WHS_capacity_building.pdf (689,23 KB)
Prvni_detekce_Britske_varianty.pdf Prvni_detekce_Britske_varianty.pdf (8,95 MB)
RSV_surveillance_in_covid_times_.pdf RSV_surveillance_in_covid_times_.pdf (1,62 MB)
SARS_CoV2_evolution_of_structural_proteins_08_06_2022.pdf SARS_CoV2_evolution_of_structural_proteins_08_06_2022.pdf (9,52 MB)
SARS_evoluce_CZ_DIa_Sorin.pdf SARS_evoluce_CZ_DIa_Sorin.pdf (4,79 MB)
SARS_lab_detekce_variant_omicron_01_12_21.pdf SARS_lab_detekce_variant_omicron_01_12_21.pdf (1007,81 KB)
Sekvenace_SARS_CoV_v_Biocevu_HERA_meeting_29_11_2021.pdf Sekvenace_SARS_CoV_v_Biocevu_HERA_meeting_29_11_2021.pdf (1,06 MB)
Spike_omikron_19_01_2022.pdf Spike_omikron_19_01_2022.pdf (4,93 MB)
Vostrak_NRL_algoritmus_prezentace_01_12_2021.pdf Vostrak_NRL_algoritmus_prezentace_01_12_2021.pdf (2,07 MB)
WHO_var_21_03_02_22.pdf WHO_var_21_03_02_22.pdf (1,75 MB)
WHO_var_21_10_02_22.pdf WHO_var_21_10_02_22.pdf (2,43 MB)
WHO_var_21_27_01_22.pdf WHO_var_21_27_01_22.pdf (1,71 MB)

Publicita projektu:

Tiskové zprávy:

Nahoru