SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pesticidy » Přípravky na ochranu rostlin » Informace pro žadatele o odbornou způsobilost POR
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Informace pro žadatele o odbornou způsobilost POR

ventil.png do této sekce budou umisťovány materiály a informace týkající se odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky zejména pro žadatele.


Žadatelé o odbornou způsobilost stejně tak uživatelé přípravků najdou další důležité informace v ostatních položkách, týkající se přípravků na ochranu rostlin.

Otázky pro ústní přezkoušení OZ POR - zdraví

Otázky pro ústní přezkoušení z oblasti ochrany veřejného zdraví určené pro třetí stupeň odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (zákon č. 326/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 206/2012 Sb.) - aktualizace (platné od 1. 7. 2022).


 

Materiály pro školitele POR - ochrana zdraví

K poskytování znalostí týkající se ochrany zdraví POR jsou oprávněny pouze osoby pověřené Ministerstvem zdravotnictví (podle §86a zákona č. 326/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů). Do této položky budou postupně vkládány materiály, kterými by se mají řídit, nebo které při školeních mohou využít. (poslední aktualizace materiálu 13. 6. 2018)


 

Odborná způsobilost POR a ochrana zdraví

Dne 1. 12. 2017 vstupuje v účinnost zákon č. 299/2017, což je novela zákona č. 326/2004 Sb. (o rostlinolékařské péči), které mimo jiné mění část, která se týká odborné způsobilost k výkonu odborné rostlinolékařské činnosti a odborné způsobilost pro nakládání s přípravky (§ 81-86b).


 

Témata a příklady zkušebních otázek – odborná způsobilost POR


 

Zdroje informací pro žadatele o odbornou způsobilost POR

Možné zdroje informací pro žadatele o odbornou způsobilost II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle vyhlášky č. 206/2012 Sb. - problematika „ochrana zdraví lidí“.


 

Související internetové stránky

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

Nahoru