SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro antibiotika » Doporučené postupy
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Doporučené postupy

Metody a metodické návody publikované Národní referenční laboratoří pro antibiotika.


 

Streptokoky - průkaz fenotypu rezistence k antibiotikům ze skupiny makrolidů, linkosamidů a streptograminuB


 

Doporučení k aktivní surveillance multirezistentních gramnegativních bakterií

Na základě alarmujících zpráv z okolních evropských států a jako reakce na stoupající výskyt karbapenemáz producentů u kmenů pseudomonád v ČR byl ve spolupráci se členy Pracovní skupiny pro monitorování rezistence (PSMR) a NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí vytvořen metodicky pokyn pro aktivní vyhledávání producentů karbapenemáz. Metodický pokyn obsahuje doporučení pro implementaci screeningu u osob se zvýšeným rizikem výskytu karbapenemáz, návody pro detekci enzymu, kontaktní místa pro konfirmaci případu a základní hygienicko-epidemiologická opatření, která jsou v souladu s doporučeními ECDC.


 

Breakpointy pro interpretaci výsledků vyšetření citlivosti

Jaké breakpointy používat pro interpretaci výsledků vyšetření citlivosti bakterií k antibiotikům?


 

Doporučení + komentář týkající se postupu při výskytu kmenů Enterobacteriaceae produkujících karbapenemázy

Doporučení týkající se postupu při výskytu kmenů Enterobacteriaceae produkujících karbapenemázy typu KPC* ve zdravotnických zařízeních Polska + Komentář k polskému doporučení postupu při výskytu kmenů Enterobacteriaceae produkujících karbapenemázy typu KPC* ve zdravotnických zařízeních


 

Interpretace výsledků vyšetření citlivosti enterobakterií u producentů ß-laktamáz

Interpretace výsledků vyšetření citlivosti enterobakterií u producentů širokospektrých ß-laktamáz (ESBL), ß-laktamáz AmpC a karbapenemáz.


 

Detekce širokospektrých ß-laktamáz (ESBL), ß-laktamáz AmpC, metalo-ß-laktamáz (MBL) a karbapenemáz KPC u gramnegativních tyček

Předkládaná metodika umožňuje rutinní identifikaci hlavních typů klinicky významných ß-laktamáz: širokospektré ß-laktamázy (ESBL), ß-laktamázy AmpC a metalo-ß-laktamázy (MBL). V metodice je rovněž uvedena možnost průkazu karbapenemáz skupiny 2f, které představují v některých státech významný klinický a epidemiologický problém.


 

Průkaz beta-laktamáz širokého spektra (ESBL) a typu AmpC u enterobakterií

     


 

Stafylokoky - průkaz indukované rezistence ke klindamycinu (D – test)


 

 

 

 

Nahoru